Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacje ogólne

Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym. 

Czesne za całe studia wynosi 5600 zł. Płatne w dwóch ratach semestralnych. 

I rata 2800 zł (płatna 7 dni od daty wpisu)

II rata 2800 zł (płatna do 1 lutego 2024)

 

Informacja dla kandydatów na studia podyplomowe:

1. Każdy student posiada INDYWIDUALNE konto do wpłaty czesnego. Numer konta otrzymają Państwo przy wpisie na studia.

Termin płatności I raty – 7 dni od daty wpisu.

2. Przy wpisie na studia każdy student otrzyma login i hasło potrzebne do zalogowania się w systemie USOS i PEGAZ – proszę nie wyrzucać tej kartki!

Kandydata w czynnościach związanych z rekrutacją reprezentować może inna upoważniona przez niego osoba, która powinna okazać pełnomocnictwo, swój dokument tożsamości, a także dokument tożsamości osoby upoważniającej. W przypadku braku dokumentu tożsamości osoby upoważniającej, należy okazać jego kopię uwierzytelnioną przez organ wydający dokument lub przez notariusza. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów sekretariat może odmówić dokonania wpisu na studia.