Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Joanna Nachman

doktorantka

doktorantka

e-mail: joanna.nachman@doctoral.uj.edu.pl

Absolwentka filologii i języków stosowanych (język angielski i język francuski) z programem tłumaczeniowym na Uniwersytecie Śląskim i Lingwistyki (przekład i komunikacja kulturowa) w Katedrze Przekładoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2019/2020 przewodnicząca Koła Naukowego Katedry Przekładoznawstwa prowadzonego przez dr Agnieszkę Seweryn. W latach 2019/2020 współpracowała ze Studenckim Biurem Tłumaczeniowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w sekcji języka angielskiego i francuskiego.

Jesienią 2022 roku odbyła szkolenie organizowane przez CLEAR Global (dawniej Tłumacze bez Granic) „Tłumaczenie ustne i komunikacja w ramach akcji humanitarnych” i ‘Plain Language & PSEA for the Ukraine Response’, a jesienią 2023 roku wzięła udział w webinarium Polskiego Forum Migracyjnego pt. “Psychologiczne konsekwencje migracji i pierwsza pomoc psychologiczna w kontekście szkolnym” organizowanym w ramach projektu „Improved access to education for children and youth affected by the consequences of War in Ukraine” finansowanego przez International Rescue Committee. Od lat współpracuje z rodzinami wspierając ich w rozwijaniu dwujęzyczności zamierzonej w naturalnym środowisku, pracowała jako au pair w Anglii, Francji, Hiszpanii i Holandii.

Występowała w roli tłumacza ustnego na stanowisku Izby Gospodarczej Walonii na Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach (2017) i współpracowała z młodymi dziennikarzami z Francji (Lille) w Katowicach asystując przy wywiadach, przeprowadzając rozmowy w Urzędzie Miasta w Katowicach w celu stworzenia artykułu na temat środowiska i polityki węglowej dla czasopisma Latitudes 2023. Jako tłumacz pisemny-freelancer współpracowała z firmami tłumacząc korespondencję, oferty handlowe, materiały reklamowe i teksty z dziedziny marketingu. W Katedrze zajmuje się mediami społecznościowymi prowadząc konto Katedry na TikToku i LinkedInie i kończy studia podyplomowe z Employer Brandingu na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

W swojej pracy doktorskiej realizowanej pod opieką Profesor Marii Piotrowskiej w dyscyplinie językoznawstwo zajmuje się badaniem dwujęzyczności dziecięcej i tłumaczenia ustnego przygotowując dysertację na temat psycho-socjologicznych aspektów pośrednictwa językowego (ang. language brokering) i tłumaczenia środowiskowego na przykładzie ukraińskich dzieci w polskich szkołach i instytucjach opiekuńczych.

Link do wywiadu dla Biura Karier: zobacz tutaj

Zainteresowania badawcze

 • dwujęzyczność i wielojęzyczność,
 • zjawisko migracji i adaptacji kulturowo-językowej,
 • komunikacja międzykulturowa,
 • dydaktyka przekładu,
 • tłumaczenie środowiskowe,
 • tłumaczenie humanitarne,
 • psychologiczne aspekty pracy tłumacza ustnego,
 • etyka i odpowiedzialność zawodowa tłumacza,
 • tłumaczenie ustne (rola komunikacji niewerbalnej).

Publikacje

Artykuł grupowy: Nie każdy filolog to tłumacz i nie każdy tłumacz to filolog — badania nad opinią społeczną w monografii pod redakcją dr Katarzyny Liber-Kwiecińskiej, Tłumacz oczami społeczeństwa, Kraków 2020

Przekłady

About the jump of Janosik over the Dunajec River, "Zeszyty tłumaczeniowe: Tłumaczenie legend niedzickich" (Translating Folk Tales from Niedzica) pod redakcją dr Agnieszki Seweryn i dr Olgi Masteli. Kraków, 2019

Konferencje

 1. Plakat pt. Linguistic heroes or necessary evil? Community interpreting and the phenomenon of language brokering in bilingual schools in Poland and Polish schools abroad” (na podstawie pracy magisterskiej) na International Symposium on Bilingualism ISB13: Bilingualism In Flux, Uniwersytet Warszawski (10-14.07.2021),
 2. Referat na konferencji Translation 2: The Present and Future of Translation Studies — Current Trends and New Directions”,pt. Linguistic heroes or necessary evil? Community interpreting and the phenomenon of language brokering in bilingual schools in Poland and Polish schools abroad” (na podstawie pracy magisterskiej), Uniwersytet Wrocławski (23.09.2021).
 3. Plakat pt. Linguistic heroes or necessary evil? Community interpreting and the phenomenon of language brokering in bilingual schools in Poland and Polish schools abroad” (na podstawie pracy magisterskiej), Bilingualism Matters Research Symposium 2021, BMRS21, University of Edinburgh (25-26.10.2021)
 4. Prezentacja pt.: I am my parents’ voice. A year of war in Ukraine: linguistic situation of Ukrainian pupils and language brokers in Polish schools na konferencji Studencko-Doktoranckiej “Język w Poznaniu” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 19.04.2023
 5. Prezentacja pt.A year of war in Ukraine: linguistic situation of Ukrainian pupils and language brokers in Polish schools na konferencji Beyond Language 2023 na Uniwersytecie Wrocławskim, 2.06.2023
 6. Referat na konferencji pt.: I am my parents’ voice: the linguistic image of war. Language brokering among Ukrainian children versus professional public service interpreting in a school context, InDialog 4: Multiciplity ” na Uniwersytecie Gandawskim w Gandawie, Belgii, 18.09.2023
 7. Udział w Drugiej Szkole Letniej Przekładu Ustnego “Autorefleksja – Emocje – Praktyka zawodowa” organizowanej przez Instytut Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim,  26-29.09.23
 8. Prezentacja pt.: Language as the key to freedom: how do Ukrainian children learn Polish as a foreign language? na sympozjum “Nouvelles méthodes pour enseigner, nouvelles langues à apprendre/New ways to teach, new languages to learn” na Uniwersytecie w Poitiers, we Francji, 23.11.2023
 9. Udział w dyskusji organizowanej na Uniwersytecie w Ignatianum podczas wykładu prof. Bogdany Cherniavskiej „Navigating linguistic crossroads: challenges in migrant translation and intercultural communication”, 05.12.2023
 10. Wykład prowadzony z dr Agnieszką Seweryn na Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie, „Przebacz mi, Brunhildo! O przekładzie etnograficznym na przykładzie tłumaczenia legend niedzickich”, 26.01.2024