Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Joanna Nachman

doktorantka

doktorantka

e-mail: joanna.nachman@doctoral.uj.edu.pl

Absolwentka filologii i języków stosowanych (język angielski i język francuski) z programem tłumaczeniowym na Uniwersytecie Śląskim i Lingwistyki (przekład i komunikacja kulturowa) w Katedrze Przekładoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2019/2020 przewodnicząca Koła Naukowego Katedry Przekładoznawstwa prowadzonego przez dr Agnieszkę Seweryn. W latach 2019/2020 współpracowała ze Studenckim Biurem Tłumaczeniowym Uniwersytetu Jagiellońskiego w sekcji języka angielskiego i francuskiego.

W swojej pracy doktorskiej realizowanej pod opieką Profesor Marii Piotrowskiej zajmuje się badaniem psycho-socjologicznych aspektów pośrednictwa językowego (language brokering) i tłumaczenia środowiskowego na przykładzie ukraińskich dzieci w polskich szkołach i instytucjach.

Zainteresowania badawcze

  • dwujęzyczność i wielojęzyczność,
  • zjawisko migracji i adaptacji kulturowo-językowej,
  • komunikacja międzykulturowa,
  • dydaktyka przekładu,
  • tłumaczenie środowiskowe,
  • tłumaczenie ustne (rola komunikacji niewerbalnej).

Publikacje

Artykuł grupowy: Nie każdy filolog to tłumacz i nie każdy tłumacz to filolog — badania nad opinią społeczną w monografii pod redakcją dr Katarzyny Liber-Kwiecińskiej, Tłumacz oczami społeczeństwa, Kraków 2020

Przekłady

About the jump of Janosik over the Dunajec River, "Zeszyty tłumaczeniowe: Tłumaczenie legend niedzickich" (Translating Folk Tales from Niedzica) pod redakcją dr Agnieszki Seweryn i dr Olgi Masteli. Kraków, 2019

Konferencje

  1. Plakat pt. Linguistic heroes or necessary evil? Community interpreting and the phenomenon of language brokering in bilingual schools in Poland and Polish schools abroad (na podstawie pracy magisterskiej) na International Symposium on Bilingualism ISB13: Bilingualism In Flux, Uniwersytet Warszawski (10-14.07.2021),
  2. Referat na Konferencji Translation 2: The Present and Future of Translation Studies — Current Trends and New Directions”,pt. Linguistic heroes or necessary evil? Community interpreting and the phenomenon of language brokering in bilingual schools in Poland and Polish schools abroad (na podstawie pracy magisterskiej), Uniwersytet Wrocławski (23.09.2021).
  3. Plakat pt. Linguistic heroes or necessary evil? Community interpreting and the phenomenon of language brokering in bilingual schools in Poland and Polish schools abroad (na podstawie pracy magisterskiej), Bilingualism Matters Research Symposium 2021, BMRS21, University of Edinburgh (25-26.10.2021)