Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Łukasz Wiraszka

Adiunkt

e-mail

lukasz.wiraszka(at)uj.edu.pl

Przejdź do profilu w USOS

Zainteresowania naukowe

 • językoznawstwo kognitywne i jego zastosowania w badaniach nad przekładem
 • tekst naukowy oraz przekład tekstu naukowego
 • metody ilościowe w kognitywnej semantyce korpusowej
 • punkt widzenia w języku

Członkostwo w stowarzyszeniach

 • International Cognitive Linguistics Association
 • Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego

Udział w konferencjach

 1. „The conceptual metonymy text for author vs the conceptual metaphor text is researcher in English and Polish academic discourses: a comparable corpus-based study”. Cognitive Linguistics in the Year 2022/Językoznawstwo kognitywne w roku 2022, Szczecin, 22–24 września 2022.
 2. „Viewpoint phenomena in academic discourse: A Cognitive Linguistics account”. International Cognitive Linguistics Conference, Nishinomiya, Japonia, 6–11 sierpnia 2019.
 3. „Near synonymy in academic discourse: A corpus-based cognitive semantic study of demonstrate, prove and show”. Cognitive Linguistics in the Year 2018/Językoznawstwo kognitywne w roku 2018, Poznań, 24–26 września 2018.
 4. „Personifikacja w metadyskursie polskiego i angielskiego tekstu naukowego: analiza porównawcza”. Języki specjalistyczne – teoria i praktyka III, Rzeszów, 14 września 2018.
 5. „The many near-synonyms of to study: a corpus-based cognitive semantic analysis of investigate, examine, and explore in academic texts”. International Cognitive Linguistics Conference, Tartu, Estonia, 10–14 lipca 2017.
 6. „Motywacja wyboru przyimka w angielskiej konstrukcji research on/into z perspektywy korpusowej semantyki kognitywnej”. Cognitive Linguistics in the Year 2016/Językoznawstwo kognitywne w roku 2016, Olsztyn, 22–24 września 2016.
 7. „Imago mundi in speculo: O zmianach punktu widzenia w tłumaczeniach tekstów prasowych z j. angielskiego na j. polski”. Ogólnopolska konferencja Imago Mundi: Tłumacz – sługa, pośrednik, twórca? Warszawa, 28–29 maja 2010.
 8. „O werbalnym przywłaszczaniu mienia. Zjawisko subiektyfikacji a modalne użycia czasownika mieć” – Konferencja Polskiego Towarzystwa Językoznawstwa Kognitywnego, Łódź, 24–26 kwietnia 2008.

Przejdź do listy publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego