Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Monika Zabrocka-Śliwka

Obecnie związana z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie pracuje jako adiunkt w Katedrze Przekładoznawstwa (Wydział Filologiczny) oraz z University of York (School of Arts and Creative Technologies), gdzie realizuje dwuletni projekt badawczy finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (a poświęcony kreatywnym technikom audiodeskrybcji tworzonej z myślą o młodych widzach).

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uzyskała w 2018 roku na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie na podstawie rozprawy ‘Efficacy of audio description dedicated to children within the functionalist approach to translation’. W latach 2013-2015 była członkiem zespołu w projekcie The European Graduate Placement Scheme skupiającego się na współpracy uniwersytetu z rynkiem usług tłumaczeniowych, a na przełomie 2018 i 2019 odbyła czteromiesięczny staż badawczy na Steinhardt New York University (Department of Communicative Sciences and Disorders) w ramach Grantu Fundacji Kościuszkowskiej przyznanego na realizację projektu poświęconego wykorzystaniu audiodeskrypcji w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami psycho-emocjonalnymi (w przygotowaniu publikacja na temat wyników badania pilotażowego przeprowadzonego w ramach stażu). W roku 2019 jej projekt dotyczący wykorzystania alternatywnych technik audiodeskrypcji w edukacji (złożony w ramach programu Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie 2019 Actions) otrzymał od Komisji Europejskiej certyfikat Seal of Excellence.

Zainteresowania badawcze

 • przekład audiowizualny i dostępność mediów: dubbing, przekład piosenki, napisy filmowe, wersja lektorska, audiodeskrypcja i napisy dla osób niesłyszących
 • edukacja kompensacyjna oraz komunikacja alternatywna i wspomagająca; przekład poetycki i literacki (ze szczególnym uwzględnieniem literatury dziecięcej)
 • językowy obraz świata i przekład elementów nacechowanych kulturowo
 • nowe technologie w procesie przekładu; literatura, sztuka i kultura antyku
 • recepcja antyku w literaturze i sztuce późniejszych epok
 • literatura francuska XX wieku i nowsza

Członkostwo w organizacjach

 • CTER (Consortium for Translation Education Research)
 • RaAM (Association for Researching and Applying Metaphor)
 • Small Talk Lab (na Steinhardt New York University)

Wybrane publikacje

 1. Zabrocka, M. 2023. Hear the flow: Report on the Rationale Method of audio-describing dance performances. Journal of Visual Impairment & Blindness, 117(3), 251-255.
 2. Materska-Samek. M., Kata. G., Zabrocka, M., Kitlińska, M. 2022. Metody badania filmów dla dzieci. Kraków: Wydawnictwo Attyka.
 3. Zabrocka, M. 2021. Audio description accompanying video content as a compensatory tool in socialization and cognitive-linguistic development of children with visual impairment: The search for theory for alternative AD application. Educational and Developmental Psychologist, 38, 215-226.
 4. Antygona, Jean Anouilh; przekład i przedmowa – M. Zabrocka, wprowadzenie – dr J. Filonik, redakcja – prof. dr hab. M. Szymański (publikacja: 2021).
 5. Zabrocka, M. 2019. Speaking metaphor in audio description for children. Culture, Language and Representation, 22, 153-169.
 6. Zabrocka, M. 2018. Rhymed and traditional audio description according to the blind and partially sighted audience: Results of a pilot study on creative audio description. JoSTrans. Journal of Specialised Translation, 29, 212-236.
 7. Zabrocka, M. 2017. Emocje odzyskane w tłumaczeniu: o audiodeskrypcji artystycznej i przekładzie humoru. Przekładaniec. A journal of translation studies, 35/2017, 107-127.
 8. Jankowska, A., Zabrocka, M. 2016. How co-speech gestures are rendered in Audio Description – a case study. Researching Audio Description. New Approaches, A. Matamala, P. Orero (red.), Palgrave Macmillan, 169-186.
 9. Kwiatek, E., Zabrocka, M. 2016. Targi Europejskiego Programu Studenckich Praktyk Zawodowych w Barcelonie (sprawozdanie). Rocznik przekładoznawczy (XI) Studia nad teorią, praktyką i dydaktyką przekładu, 323-328.
 10. Kwiatek, E., Zabrocka, M. 2014. EGPS – nowe możliwości na drodze kształcenia przyszłych tłumaczy (sprawozdanie). Rocznik przekładoznawczy (IX) Studia nad teorią, praktyka i dydaktyką przekładu, 351-354.

Wybrane konferencje

 1. 2023. 'When an accessibility tool becomes a tool for amusement: brief insights into unconventional techniques of audio describing'. ATA 64th Annual Conference, Miami, USA.
 2. 2023. 'Accessibility has many names. Audio description has many roles' (co-author: dr Grzegorz Kata). ArsAD 2023, Barcelona, Hiszpania.
 3. 2019. 'Metaphorical AD: On the importance of the visual and aural stimuli for the process of figurative language processing'. 8th Media for All: Complex Understandings, Sztokholm, Szwecja.
 4. 2018. 'Speaking metaphor in audio description for children'. 12th Researching and Applying Metaphor Conference, Hongkong, Chiny.
 5. 2017. 'Rhymed vs. traditional audio description'. Conference on Accessibility in Film, Television and Interactive Media, York, Wielka Brytania.
 6. 2017. 'Audio describing as a purposeful activity: about the language of children’s AD in relation to its planned function' (wystąpienie indywidualne), 'Reading speed in AD' (wystąpienie wieloautorskie przygotowane w ramach projektu Audio Movie – Cinema for All. ArsAD 2017, Barcelona, Hiszpania.
 7. 2015. 'Audio Description as a tool for linguistic worldview creation'. Audio Description and Education Symposium: Children are the Future, Warszawa, Polska.
 8. 2015. 'Poetics of gesture: how are gestures rendered in AD?' (współautor: dr Anna Jankowska). ArsAD 2015, Barcelona, Hiszpania.
 9. 2014. 'Culturally problematic issues in English, German and French renditions of a Polish comedy ‘Ewa chce spać’ (współautor: mgr Jadwiga Suwaj). 10th Languages and The Media, Berlin, Nemcy.
 10. 2013. 'Audio Description as a tool for creating the linguistic image of the world by the blind children'. 5th Media for All – Audiovisual Translation: Expanding Borders, Dubrownik, Chorwacja.