Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praktyki - studenci I roku

PRAKTYKI-PREZENTACJA_ dokument przygotowany przez opiekuna praktyk dr Caterine Squillace.

Wymagane dokumenty:

Skierowanie na praktyki - podpisuje opiekun praktyk: dr Caterina Squillace lub dr Olga Mastela

Porozumienie podpisuje każda ze stron (UJ oraz firma gdzie odbywane są praktyki)

Karta Praktykanta, dokument uzupełniony i podpisany przez firmę gdzie odbywane są praktyki. W uwagach o przebiegu praktyk należy uwzględnić informację o ilości godzin odbytych praktyk.

Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu  najpóźniej w terminie do 20 września 2021.

Ze względu na panującą pandemię dokumenty można przesłać skanem na adres mailowy sekretariatu Katedry Przekładoznawstwa.