Oferta studiów

Studia magisterskie: Przekładoznawstwo to trwające dwa lata studia, któych celem jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych wielojęzycznych specjalistów z branży tłumaczeń i lokalizacji oprogramowania. W ramach studiów przewidziano zajęcia praktyczne z przekładu specjalistycznego, audiowizualnego i komputerowych technologii tłumaczeniowych, staże w branży tłumaczeniowej oraz wykłady i zajęcia z metodologii badań kulturo- i przekładoznawczych. Z uwagi na zakres kształcenia kandydaci muszą posiadać znajomość dwóch języków obcych (w tym języka angielskiego na poziomie zaawansowanym), doskonałą znajomość języka polskiego oraz umiejętność obsługi komputera przynajmniej na poziomie podstawowym. 

Elektroniczna rejestracja kandydatów

Zapraszamy na studia podyplomowe dla tłumaczy 2020/2021

 

 

W dniach 1 lipca - 15 września 2020 trwa rejestracja na Podyplomowe Studia dla Tłumaczy (specjalizacja pisemna).

Zapraszamy do wyboru jednej z trzech specjalizacji:

- tłumaczenia ustne,

- tłumaczenia specjalistyczne,

- tłumaczenia uwierzytelnione i środowiskowe.

Szczegóły na stronie : http://www.przeklad.filg.uj.edu.pl/dydaktyka/studia-podyplomowe

__________________________________________

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UJ

Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych zaprasza kandydatów chcących realizować projekty doktorskie w ramach programów z zakresu następujących dyscyplin: archeologii, filozofii, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce. W każdym z programów Szkoła oferuje stypendia, a także możliwość realizacji projektów interdyscyplinarnych oraz zdobycia kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia badań na poziomie międzynarodowym. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie https://human.phd.uj.edu.pl