Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Agnieszka Seweryn

Asystent

Asystent

e-mail

Asystent w Katedrze Przekładoznawstwa. Absolwentka przekładu i komunikacji międzykulturowej oraz filologii rosyjskiej o specjalności przekładoznawczej. Obecnie pracuje nad swoją rozprawą doktorską poświęconą rosyjskim imionom porewolucyjnym. Pracuje jako tłumacz-freelancer w parze językowej PL-RU oraz współpracuje z dużym wydawnictwem literackim jako recenzent pozycji obcojęzycznych.  Zajęcia prowadzone przez nią w Katedrze skupiają się przede wszystkim na nauce pozyskiwania informacji dla celów przekładu, pracy nad stylem oraz poprawnością językową przygotowywanych tłumaczeń. Jest również opiekunem Koła Naukowego Studentów Katedry.

Zainteresowania naukowe

  • Onomastyka kulturowa
  • Życie w ZSRR
  • Przekład współczesnych sztuk rosyjskojęzycznych
  • Przekład tekstów reklamowych

Wybrane tłumaczenia

Maksym Podwalny. Строительство апокалипсиса в отдельно взятой стране: эсхатологическая образность в постсоветских видеоиграх (tytuł w tłumaczeniu: Budowa apokalipsy w jednym kraju). EKRANy 5 (39)/2017, ISSN: 2083-0874.

Wybrane publikacje

  1. Wybór strategii tłumaczeniowej przy przekładzie nazw własnych [w:] Wkład w przekład 3. Materiały pokonferencyjne 9. Studenckich Warsztatów Tłumaczeniowych „9 muz tłumacza”. Kraków 2014, Korporacja Ha!Art, Kraków 2015, ISBN 978-83-64057-67-0, pp. 45-56.
  2. Когда каждое слово имеет особенный смысл. Как перевести язык Ивана Вырыпаева? [w:] Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах. Материалы VIII Международной научной конференции, Челябинск 20-22 апреля 2016 года. Том I. Челябинск 2016: ООО‹‹Энциклопедия››, ISBN 978-5-91274-293-4, pp. 257-262.
  3. Między magią baśni a szeregiem skojarzeń, czyli kogo spotkała Alicja w Krainie Czarów [w:] Porównania 20. Imagologia w Europie Środkowej, Poznań 2017, ISSN 1733-165X, pp. 219-236.