Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja

Zasady przyjęcia na studia - kierunek: przekładoznawstwo

Naukę mogą podjąć absolwenci dowolnych studiów magisterskich lub licencjackich o poświadczonej znajomości dwóch języków obcych (w tym języka angielskiego na poziomie zaawansowanym).

Obywatele RP (oferta i wymagania): znajomość dwóch języków obcych potwierdzona certyfikatami, dyplomem studiów w zakresie danego języka obcego lub informacjami w suplemencie do dyplomu: język angielski – poziom C1, drugi język obcy do wyboru: francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski – poziom B2.

 

TERMINY REKRUTACJI

Rejestracja odbywa się za pośrednictwen systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)

 

Cudzoziemcy (oferta i wymagania): ubiegając się na zasadach dla obywateli polskich wymagana jest znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie na poziomie minimum C1, potwierdzona certyfikatem, dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku polonistycznym lub odpowiednimi informacjami w suplemencie do dyplomu ukończenia studiów.

 

TERMINY REKRUTACJI

Rejestracja odbywa się za pośrednictwen systemu Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK)