Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Katarzyna Liber-Kwiecińska

Adiunkt

Adiunkt

Kontakt

katarzyna.liber@uj.edu.pl

Przejdź do profilu w USOS

Absolwentka filologii słowiańskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz psychologii na Uniwersytecie Śląskim, specjalność: psychologia sądowa i psychologia zdrowia i jakości życia. Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa. Przedmiotem jej zainteresowań naukowych są tłumaczenia środowiskowe, przede wszystkim przekład sądowy, a także językoznawstwo kryminalistyczne. Odbyła szkolenie Profilowanie kryminalne – typowanie sprawców przestępstw, uczestniczyła w zajęciach z psychologii śledczej oraz językoznawstwa kryminalistycznego i profilowania językowego. Wzięła również udział w projekcie badawczym Ocena wiarygodności wyjaśnień przy zastosowaniu psychologicznych i prawniczych kryteriów treściowych jako sędzia kompetentny, w ramach którego odbyła szkolenie z zakresu kryteriów oceny wiarygodności zeznań.

Adiunktka w Katedrze Przekładoznawstwa, gdzie prowadzi zajęcia dotyczące tłumaczenia środowiskowego, tłumaczenia sądowego, pracy tłumacza przysięgłego, sytuacji tłumaczy na rynku pracy, autoprezentacji i roli komunikacji niewerbalnej w pracy tłumacza ustnego, a także seminarium magisterskie poświęcone badaniom empirycznym w przekładoznawstwie. Koordynatorka studiów podyplomowych dla tłumaczy przysięgłych i środowiskowych. Administratorka strony internetowej i mediów społecznościowych Katedry.

Jest czynną tłumaczką przysięgłą języka serbskiego, tłumaczką języka chorwackiego, bośniackiego i słoweńskiego. Aktywnie działa na rzecz tłumaczy przysięgłych w Polsce.

Zainteresowania badawcze

 • wpływ tłumaczenia na ocenę wiarygodności zeznań świadka
 • etyka tłumaczeń środowiskowych
 • lingwistyczne kryteria analizy treściowej zeznań świadków
 • rola komunikacji niewerbalnej w pracy tłumacza ustnego
 • profilowanie językowe i analiza cyberstalkingowa

Członkostwo w organizacjach

 • Członkini Komisji Rewizyjnej Związku Zawodowego Tłumaczy Przysięgłych w Polsce (Wiceprzewodnicząca ZZTPwP kadencji 2018-2021)
 • Członkini Nadzwyczajna Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS
 • Tłumaczka techniczno-specjalistyczna Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) języków: serbskiego, chorwackiego, bośniackiego i słoweńskiego, specjalizacje: prawo, psychologia, językoznawstwo i literaturoznawstwo
 • Członkini Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (CTER)

Wybrane publikacje

Monografie

 1. Katarzyna Liber-Kwiecińska (red.), Tłumacz oczami społeczeństwa, Kraków 2020
 2. Katarzyna Liber, Slavica Prpa, Kultura živog jezika, Kraków 2012
 3. Katarzyna Liber, Slavica Prpa, Priručnik za srpski kao strani jezik, Kraków 2011

Wybrane artykuły

 1. Lingwicyzm, gramatyczny nazizm i ortoterroryzm w sieci – komentowanie błędów językowych w dyskusjach internetowych, "Język Polski", (3), 2022
 2. Tłumacz ustny w postępowaniu karnym, "Między Oryginałem a Przekładem", Vol. 27 No. 4(54), 2021
 3. Tłumaczenie środowiskowe – teoria w praktyce i praktyka w teorii [w:] Perspektywy na przekład, red. M.Piotrowska, Kraków 2021
 4. Tożsamość tłumacza sądowego, czyli kilka słów o tym, czy tłumacz może się stać Lady Makbet, [w:] Tłumacz oczami społeczeństwa, red. Katarzyna Liber-Kwiecińska, Kraków 2020
 5. Katarzyna Liber-Kwiecińska, Agnieszka Skorupa, Analiza językowa testów psychologicznych – różnorodność interpretacji pozycji testowych a wiarygodność narzędzia, "Półrocznik Językoznawczy Tertium", Vol 5, No 2, 2020
 6. Detekcja kłamstwa na podstawie przekazu niewerbalnego na przykładzie serialu Magia kłamstwa, reż. Samuel Baum [w:] Filmowe spotkania z psychologią, red. J. Lipka, M. Brol, A. Skorupa, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019, s. 19–30
 7. Analiza treściowa zeznań świadków - między językoznawswtem kognitywnym a psychologią sądową, "Prace Językoznawcze", XXI/1, 2019
 8. Katarzyna Liber, Magdalena Brol, Agnieszka Głowacka, Justyna Kudyk, Marta Pasiut, Ekwiwalencja przekładu w kontekście oceny wiarygodności zeznań świadka, "Między Oryginałem a Przekładem", R. XXVII, 2019, nr 1 (43)
 9. Tłumaczenie sądowe a ocena wiarygodności zeznań świadka, „Półrocznik Językoznawczy Tertium”, vol. 2, 2017
 10. Trafność diagnostyczna dodatkowych kryteriów ‘Criteria-Based Content Analysis’, [w:] Zeznania i wyjaśnienia: badania nad oceną i psychologicznymi uwarunkowaniami, red. B. W. Wojciechowski, Warszawa 2017

Inne publikacje: Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Wybrane konferencje

 • 2022 - Jubileuszowa konferencja naukowa „Polskie szkoły lingwistyki stosowanej – historia, status, perspektywy”, Warszawa; wystąpienie: Analiza wewnątrztekstowa zeznań – językoznawstwo i psychologia w służbie prawdy;
 • 2022 - Trzeci Kongres CTER „(Re-)Profiling the Translator and Translation Pedagogy”, Kraków; wystąpienie: Migration crisis as a challenge to education of community interpreters;
 • 2019 – Drugi Kongres CTER „Złożoność i dyspersja pedagogiki przekładu”, Kraków; wystąpienie: Etyka zawodu tłumacza okiem psychologa – między teorią a praktyką;
 • 2018 – Konferencja PT TEPIS – XXXII Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Warszawa; wystąpienie: Opiniodawstwo psychologiczne i psychiatryczne z perspektywy tłumacza;
 • 2018 – IV Kongres Tłumaczy zorganizowany przez Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, Lublin; wystąpienie: Pozyskiwanie informacji dla potrzeb przekładu – doświadczenia tłumaczy małych języków na przykładzie języków serbskiego, chorwackiego, bośniackiego i czarnogórskiego (z Janem A. Bukowskim);
 • 2018 – IV Kongres Tłumaczy, Lublin, udział w roli eksperta w sympozjum: Nowe kompetencje i wyzwania a programy kształcenia tłumaczy;
 • 2017 – Konferencja PT TEPIS – XXXI Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Warszawa; wystąpienie: Zaburzenia  i  choroby  psychiczne  w  polskim i serbskim prawie karnym i cywilnym;
 • 2016 – IX Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej; wystąpienie: Trafność diagnostyczna dodatkowych kryteriów Criteria-Based Content Analysis