Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt studencki "Razem ku przemianie świata"

Projekt studencki "Razem ku przemianie świata"

„Razem ku przemianie świata – Niezbędnik projektów w duchu Transition”

W okresie pandemii zespołowe projekty translatorskie koordynowane zdalnie przez prowadzących zajęcia w Katedrze Przekładoznawstwa nabrały wyjątkowego tempa.

Ostatnim sukcesem Studentów jest - wykonane w ramach odbywających się online w roku akademickim 2020/2021 zajęć specjalizacyjnych - polskie tłumaczenie „Essential Guide to Doing Transition”, czyli przewodnika po zapoczątkowanym w Wielkiej Brytanii oddolnym ruchu przemiany (ang. Transition) na rzecz inicjatyw proekologicznych i prospołecznych, takich jak suwerenność żywnościowa, społeczne budownictwo naturalne, permakultura czy ogrody społeczne.

Wykonany przez studentów Katedry Przekładoznawstwa pod kierunkiem dr Olgi Masteli przekład pt.  „Razem ku przemianie świata – Niezbędnik projektów w duchu Transition” dostępny jest na stronie https://transitionnetwork.org/resources/razem-ku-przemianie-swiata-niezbednik-projektow-w-duchu-transition/ .

Przekład powstał z wykorzystaniem narzędzi CAT dostępnych w chmurze w ramach edycji akademickiej programu Memsource.

Przy projekcie współpracowała z nami specjalizująca się w animowaniu społeczności lokalnych oraz badaniu inicjatyw oddolnych mgr Aleksandra Jaszczyk, doktorantka na UJ, związana z Wydziałem Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.