Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Informacje ogólne

W roku akademickim 2023/2024 przewidujemy prowadzenie zajęć w formie hybrydowej, tj. większość zajęć będzie się odbywać zdalnie, a część w formie zjazdów.  Zajęcia w czasie zjazdów stacjonarnych będą się odbywać w soboty i niedziele, co kilka tygodni.

Czesne za całe studia wynosi 5600 zł. Płatne w dwóch ratach semestralnych. 

I rata 2800 zł (płatna 7 dni od daty wpisu)

II rata 2800 zł (płatna do 1 lutego 2024)

Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe jest możliwe w terminie (tura dodatkowa do wybranych grup):

  • rozpoczęcie tury: 24 września 2023 roku godz. 12:00
  • zakończenie tury: 27 września 2023 roku godz. 12:00
  • ogłoszenie wyników kwalifikacji: 28 września 2023 roku
  • wpisy na studia: 30 września 2023 roku godz. 10:00 - 14:00
  • REJESTRACJA: irk.uj.edu.pl

Informacja dla kandydatów na studia podyplomowe:

1. Każdy student posiada INDYWIDUALNE konto do wpłaty czesnego. Numer konta otrzymają Państwo przy wpisie na studia.

Termin płatności I raty – 7 dni od daty wpisu.

2. Przy wpisie na studia każdy student otrzyma login i hasło potrzebne do zalogowania się w systemie USOS i PEGAZ – proszę nie wyrzucać tej kartki!

Kandydata w czynnościach związanych z rekrutacją reprezentować może inna upoważniona przez niego osoba, która powinna okazać pełnomocnictwo, swój dokument tożsamości, a także dokument tożsamości osoby upoważniającej. W przypadku braku dokumentu tożsamości osoby upoważniającej, należy okazać jego kopię uwierzytelnioną przez organ wydający dokument lub przez notariusza. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów sekretariat może odmówić dokonania wpisu na studia.