Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Olga Mastela

Adiunkt

Adiunkt

e-mail
olga.mastela@uj.edu.pl

Adiunkt w Katedrze Przekładoznawstwa UJ od 2017 roku.

Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim w roku 2009.

Jako tłumacz i weryfikator współpracowała m.in. z Instytutem Badań Literackich PAN, zajmowała się weryfikacją tłumaczeń dokumentów unijnych, tłumaczeniem depesz prasowych dla PAP, publikacji muzealnych oraz materiałów informacyjnych dla wielu instytucji kultury w Polsce.

Uczestniczyła w pracach Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego „Rola Szekspira w kulturze polskiej i światowej”. Opublikowała monografię na temat recepcji Zimowej opowieści Szekspira w Polsce. Zob. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego - „Oczyma duszy…” (wuj.pl)

Współredaguje czasopismo "Zeszyty Tłumaczeniowe" wydawane od 2019 roku przez Katedrę Przekładoznawstwa (dawniej: Katedrę do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową). Zob. Zeszyty Tłumaczeniowe - Katedra Przekładoznawstwa - Wydział Filologiczny (uj.edu.pl)

W Katedrze Przekładoznawstwa prowadzi m.in.: seminarium magisterskie, warsztaty z przekładu tekstów użytkowych, prasowych, ekonomicznych, prawnych i prawniczych oraz zajęcia specjalizacyjne poświęcone zarządzaniu jakością przekładu, normom ISO dla dostawców usług językowych oraz zespołowym projektom tłumaczeniowym dla instytucji nauki, kultury i sztuki oraz organizacji pozarządowych.

Promuje zaangażowaną dydaktykę akademicką, której owocami są m.in. wykonane przez studentów przekłady o znaczeniu społecznym:

Razem ku przemianie - Katedra Przekładoznawstwa - Wydział Filologiczny (uj.edu.pl)

Przewodnik Dotknij kultury

Zainteresowania naukowe

 • dydaktyka przekładu
 • transkreacja
 • tłumacz a problematyka dostępności (zagadnienie przekładu tekstów muzealnych przeznaczonych dla odbiorców z niepełnosprawnościami)

Członkostwo w organizacjach

 • Polskie Towarzystwo Szekspirowskie
 • Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy CTER

Udział w konferencjach (wybór)

 1. Kraków 2019 – Katedra Przekładoznawstwa UJ – Konferencja: Transkreacja w przekładzie. Tytuł referatu: Zamiast zbyt uczonych tyrad wolał w mowie rzec Szekspira: „Jest nice, jest nice, jest najsympatyczniej!”. Wojciech Młynarski jako mistrz transkreacji
 2. Łódź 2019 – Uniwersytet Łódzki. – Konferencja: Teaching Translation and Interpreting 6. Tytuł referatu: A Special Assignment: Transcreating Folk Tales
 3. Kraków 2019 – Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy CTER  - 2nd CTER Congress: Complexity and Dispersion in Translation Pedagogy. Tytuł referatu: Teaching accessible translation
 4. Kraków 2018 – Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera – Sympozjum: Szekspir krakowski: tradycja, kontynuacje, nawiązania. Tytuł referatu: Pierwsze krakowskie wystawienia „Zimowej opowieści” Szekspira (z lat 1877, 1896, 1898 i 1906) przygotowane w oparciu o przekłady Gustawa Ehrenberga i Leona Ulricha
 5. Kielce 2015 – Uniwersytet Jana Kochanowskiego - 2nd International Conference “Cultures and Literatures in Translation: Women in Translation”. Tytuł referatu: Polish Women Translators of William Shakespeare’s “Romeo and Juliet”. With the focus on the ‘pilgrim sonnet’ sequence (Act 1 Scene 5 Verses 92-109)

Publikacje (wybór)

Monografia

 1. Mastela Olga, „Oczyma duszy…”. „Zimowa opowieść” Williama Shakespeare’a i jej polskie interpretacje: szkice krytycznoliterackie, streszczenia oraz przekłady, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.

Artykuły naukowe (wybór)

 1. Mastela, O. (2021). Transkreacja w przekładzie melicznym : Piosenki Charles’a Aznavoura w twórczych tłumaczeniach Wojciecha Młynarskiego. Półrocznik Językoznawczy Tertium, 6(1), 183–202. https://doi.org/10.7592/Tertium.2021.6.1.190
 2. Chrobak, Marzena & Mastela, Olga (2021) Chapter 12: Pseudotranslations in Poland After 1945. W: Heydel, M., & Ziemann, Z. (Red.). Retracing the History of Literary Translation in Poland: People, Politics, Poetics (Wyd. 1). Routledge. S. 197-211.  https://doi.org/10.4324/9780429325366 
 3. Mastela, O., & Seweryn, A. (2021). Transkreacja – nowy obszar czy nowa nazwa? W: Maria Piotrowska (red.) Perspektywy na przekład, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. S. 275-295. 
 4. Mastela, O. (2020) Retelling Legends and Folk Tales: A Transcreative Approach in the Collaborative Translation Classroom. W: Paulina Pietrzak (red.) Special issue of Research in Language ‘Issues in Translator Training’. 18 (2): 151-171 https://digijournals.uni.lodz.pl/rela/vol18/iss2/4/

Przekłady (wybór)  

 1. Literackie doświadczenie nowoczesności: antologia artykułów z „New Literary History”, G. Grochowski i R. Nycz (red.); przeł. O. Mastela, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo IBL 2017; 292 s.
 2. Emily Apter, Globalne translatio. „Wynalezienie” komparatystyki literackiej, Stambuł,  1933. (Z angielskiego przełożyła Olga Mastela) w: „Pamiętnik Literacki” 2 (2018): 75-100.
 3. Stephen Greenblatt, „Urojenia poety”, z ang. przeł. Olga Mastela w: tegoż: Poetyka Kulturowa. Pisma wybrane. Redakcja i wstęp Krystyna Kujawińska Courtney, seria: Horyzonty nowoczesności: teoria – literatura – kultura, Kraków: UNIVERSITAS, 2006: 331-392.
 4. Fredric Jameson, „Nowa historia literatury po końcu nowego”, z ang. przeł. Olga Mastela w: „Teksty Drugie” 3 (2012): 81-94.
 5. Jacques Le Rider, „«Mitteleuropa», środkowoeuropejskie miejsce pamięci”, z franc. przeł. Olga Mastela w: „Pamiętnik Literacki” 4 (2013): 5-16.
 6. Suzanne Nalbantian, „Pamięć w dobie psychologii dynamicznej: XIX-wieczne konteksty”, z ang. przeł. Olga Mastela w: „Pamiętnik Literacki” 4 (2013): 17-34.

Zob. też wykaz publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego.