Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Olga Mastela

Adiunkt

Adiunkt

e-mail
olga.mastela@uj.edu.pl

Adiunkt w Katedrze Przekładoznawstwa UJ od 2017 roku.

Absolwentka Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim w roku 2009.

Jako tłumacz i weryfikator współpracowała m.in. z DGT KE, PAP oraz IBL PAN; tłumaczyła teksty publicystyczne, publikacje muzealne, nadpisy teatralne oraz materiały informacyjne dla wielu instytucji kultury i sztuki w Polsce.

Uczestniczyła w pracach Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego „Rola Szekspira w kulturze polskiej i światowej” na Uniwersytecie Łódzkim pod kierunkiem prof. dr hab. Krystyny Kujawińskiej-Courtney. Opublikowała monografię na temat recepcji „Zimowej opowieści” Szekspira w Polsce (dostępna na stronie internetowej Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Obecnie jest członkiem międzynarodowej platformy badawczej TER: Translator – Education – Research kierowanej przez prof. dr hab. Marię Piotrowską, prof. UJ, w ramach grantu POB Heritage.

W Katedrze Przekładoznawstwa prowadzi m.in.: warsztaty z przekładu tekstów użytkowych, prasowych, ekonomicznych, prawnych i prawniczych, zajęcia specjalizacyjne „Tłumacz w muzeum” i „Zarządzanie jakością przekładu” oraz seminarium magisterskie; prace dyplomowe jej magistrantów poruszające problematykę terminologii z bazy IATE publikowane są dzięki  współpracy z DGT KE na stronie internetowej Theses and Papers - TermCoord.eu.

Od 2019 roku współredaguje czasopismo Zeszyty Tłumaczeniowe - Katedra Przekładoznawstwa - Wydział Filologiczny (uj.edu.pl)

W 2021 roku uczestniczyła w projekcie „Mistrzowie Dydaktyki”, a w 2022 uzyskała certyfikat „Master of Didactics in Excellent Teaching” Aarhus University (Dania). Promuje metody tutoringu i zaangażowaną dydaktykę akademicką, której owocami są m.in. wykonane przez studentów przekłady o znaczeniu społecznym:

Razem ku przemianie - Katedra Przekładoznawstwa - Wydział Filologiczny (uj.edu.pl)

Przewodnik Dotknij kultury

Zainteresowania naukowe

 • dydaktyka przekładu 
 • transkreacja i przekład tekstów kultury
 • przekład sceniczny (w tym recepcja tłumaczeń dramatów Szekspira w Polsce)
 • przekład meliczny
 • tłumacz a problematyka dostępności (zagadnienia przekładu tekstów muzealnych i audiodeskrypcji dzieł sztuki)

Członkostwo w organizacjach

 • Polskie Towarzystwo Szekspirowskie
 • Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy CTER

Udział w konferencjach (wybór)

 1. 2022 – Jubileuszowa konferencja naukowa „Polskie szkoły lingwistyki stosowanej – historia, status, perspektywy”, Warszawa; wystąpienie: Holistyczne podejście do dydaktyki przekładu
 2. 2022 – I Kongres Polskiego Przekładoznawstwa, Kraków; wystąpienie: Transkreacja – zakres pojęcia i jego implikacje dla teorii i praktyki przekładu (wspólnie z dr Agnieszką Seweryn)
 3. 2022 – Medius Currens VII „Tłumacz i tłumaczenie: historia i współczesność”, Toruń (online); wystąpienie: Dydaktyka zaangażowana i wykorzystanie jej potencjału w dydaktyce przekładu
 4. 2022 – IN TRANSLATION. An online colloquium on the recent changes in the Humanities, Wilno (online); wystąpienie: A holistic and socially engaged approach to translator education on the example of a collaborative student translation project
 5. 2022 – 3. CTER Congress „(Re-)Profiling the Translator and Translation Pedagogy”, Kraków (online); wystąpienia:
  • Students’ Translation Collections as a form of activating TS students and preparing them for the challenges of collaboration in publishing projects (wspólnie z dr Agnieszką Seweryn)
  • Machine Translation and Culture-Oriented Texts in Translator Education: A Pilot Study (wspólnie z Krzysztofem Łobodą)
 6. 2021 – IV Konferencja „Ars Docendi – wsparcie potencjału dydaktycznego nauczycieli akademickich i doktorantów”, Kraków (online); prowadzenie warsztatów: „Synchroniczne i asynchroniczne zdalne nauczanie – dobre praktyki i inspiracje z Aarhus University” (wspólnie z dr Moniką Czyżewską, APS w Warszawie, i dr Małgorzatą Winiarską-Brodowską, WZiKS, UJ
 7. 2019 – Sympozjum Katedry Przekładoznawstwa „Transkreacja w przekładzie”, Kraków. Wystąpienie: Zamiast zbyt uczonych tyrad wolał w mowie rzec Szekspira: „Jest nice, jest nice, jest najsympatyczniej!”. Wojciech Młynarski jako mistrz transkreacji
 8. 2019 – Teaching Translation and Interpreting 6, Łódź; wystąpienie: A Special Assignment: Transcreating Folk Tales
 9. 2019 – 2nd CTER Congress: Complexity and Dispersion in Translation Pedagogy, Kraków; . wystąpienie: Teaching accessible translation
 10. 2018 – Sympozjum Szekspir krakowski: tradycja, kontynuacje, nawiązania, Kraków; wystąpienie: Pierwsze krakowskie wystawienia „Zimowej opowieści” Szekspira (z lat 1877, 1896, 1898 i 1906) przygotowane w oparciu o przekłady Gustawa Ehrenberga i Leona Ulricha
 11. 2015 – 2nd International Conference Cultures and Literatures in Translation: “Women in Translation”, Kielce; wystąpienie: Polish Women Translators of William Shakespeare’s “Romeo and Juliet”. With the focus on the ‘pilgrim sonnet’ sequence (Act 1 Scene 5 Verses 92-109)

Publikacje (wybór)

Monografia

 1. Mastela Olga, „Oczyma duszy…”. „Zimowa opowieść” Williama Shakespeare’a i jej polskie interpretacje: szkice krytycznoliterackie, streszczenia oraz przekłady, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.

Artykuły naukowe (wybór)

 1. Mastela, O. (2022). „Zaangażowana dydaktyka akademicka i jej wpływ na jakość kształcenia tłumaczy”. W: J. Bugaj & M. Budzanowska-Drzewiecka (red.) Jakość kształcenia akademickiego. Kraków: WUJ, 2022, s. 181–98.
 2. Chrobak, M. & Mastela, O. (2022). “Pseudotranslations in Poland after 1945”. W: M. Heydel & Z. Ziemann (red.). Retracing the History of Literary Translation in Poland: People, Politics, Poetics. Routledge, 197-211. https://doi.org/10.4324/9780429325366 
 3. Mastela, O. (2021). „Transkreacja w przekładzie melicznym: Piosenki Charles’a Aznavoura w twórczych tłumaczeniach Wojciecha Młynarskiego”. Półrocznik Językoznawczy Tertium, 6(1), 183–202. https://doi.org/10.7592/Tertium.2021.6.1.190
 4. Mastela, O. & Seweryn, A. (2021). „Transkreacja – nowy obszar czy nowa nazwa?” W: M. Piotrowska (red.) Perspektywy na przekład, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. S. 275-295.
 5. Mastela, O. (2021) „‘Zimowa opowieść’ w przekładach G. Ehrenberga i L. Ulricha na deskach teatrów krakowskich XIX wieku”. W: J. Grzanka (red.) „Myślenie Szekspirem… ‘O, gdyby można było czytać z księgi losu!’”, s. 71-86. https://www.universitasgedanensis.pl/images/Universitas_Gedanensis/Universitas_Gedanensis_61.pdf  
 6. Mastela, O. (2020) “Retelling Legends and Folk Tales: A Transcreative Approach in the Collaborative Translation Classroom”. W: P. Pietrzak (red.) Special issue of Research in Language: ‘Issues in Translator Training’. 18 (2): 151-171 https://digijournals.uni.lodz.pl/rela/vol18/iss2/4/

Przekłady (wybór)  

 1. Literackie doświadczenie nowoczesności: antologia artykułów z „New Literary History”, G. Grochowski i R. Nycz (red.); przeł. O. Mastela, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo IBL 2017; 292 s.
 2. Emily Apter, Globalne translatio. „Wynalezienie” komparatystyki literackiej, Stambuł,  1933. (Z angielskiego przełożyła Olga Mastela) w: „Pamiętnik Literacki” 2 (2018): 75-100.
 3. Stephen Greenblatt, „Urojenia poety”, z ang. przeł. Olga Mastela w: tegoż: Poetyka Kulturowa. Pisma wybrane. Redakcja i wstęp Krystyna Kujawińska Courtney, seria: Horyzonty nowoczesności: teoria – literatura – kultura, Kraków: UNIVERSITAS, 2006: 331-392.
 4. Fredric Jameson, „Nowa historia literatury po końcu nowego”, z ang. przeł. Olga Mastela w: „Teksty Drugie” 3 (2012): 81-94.
 5. Jacques Le Rider, „«Mitteleuropa», środkowoeuropejskie miejsce pamięci”, z franc. przeł. Olga Mastela w: „Pamiętnik Literacki” 4 (2013): 5-16.
 6. Suzanne Nalbantian, „Pamięć w dobie psychologii dynamicznej: XIX-wieczne konteksty”, z ang. przeł. Olga Mastela w: „Pamiętnik Literacki” 4 (2013): 17-34.