Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Olga Mastela

Adiunkt

e-mail

olga.mastela@uj.edu.pl

Adiunkt w Katedrze Przekładoznawstwa. Dyplom magistra filologii w zakresie lingwistyki stosowanej oraz stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła także dwuletni kurs Wstępu do prawa francuskiego i europejskiego prowadzony przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet w Poitiers. Zajmowała się weryfikacją tłumaczeń dokumentów unijnych, tłumaczeniem depesz prasowych dla PAP, publikacji muzealnych oraz materiałów informacyjnych dla wielu instytucji kultury w Polsce. Uczestniczyła w pracach Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego „Rola Szekspira w kulturze polskiej i światowej” na Uniwersytecie Łódzkim. Jako tłumacz i weryfikator współpracuje m.in. z Instytutem Badań Literackich PAN. W Katedrze prowadzi zajęcia z przekładu tekstów użytkowych, prasowych, ekonomicznych, prawnych i prawniczych, zajęcia specjalizacyjne poświęcone zarządzaniu jakością przekładu, normom ISO dla dostawców usług językowych oraz tłumaczeniom dla instytucji kultury, a także seminarium magisterskie.

Zainteresowania naukowe

 • teoria interpretacji, szczególnie w kontekście przekładoznawstwa

 • rola weryfikacji w osiąganiu jak najwyższej jakości przekładu

 • przekład tekstów dramatycznych (m.in. sztuk Szekspira) oraz problematyka relacji: oryginał – tłumaczenie – inscenizacja

 • specyfika tłumaczenia tekstów kulturoznawczych i teoretycznoliterackich

 • tłumacz a problematyka dostępności (zagadnienie przekładu tekstów muzealnych przeznaczonych dla odbiorców z niepełnosprawnościami)

Członkostwo w organizacjach

 • Polskie Towarzystwo Szekspirowskie
 • Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy CTER

Udział w konferencjach (wybór)

 1. Mastela, O. 2018. “Pierwsze krakowskie wystawienia Zimowej opowieści Szekspira oparte o przekłady Gustawa Ehrenberga i Leona Ulricha”. Sympozjum “Szekspir krakowski: tradycja, kontynuacje, nawiązania”, Kraków.
 2. Mastela, O. 2015. “Polish Women Translators of William Shakespeare’s Romeo and Juliet. With the focus on the ‘pilgrim sonnet’ sequence (Act 1 Scene 5 Verses 92-109)”. 2nd International Conference “Cultures and Literatures in Translation: Women in Translation”, Kielce, Poland.
 3. Mastela, O. 2012. “O polskości niektórych krytycznoliterackich, przekładowych i teatralnych interpretacji Zimowej opowieści”. Sympozjum Naukowe „Szekspir w polskiej literaturze, sztuce i mediach” z okazji otwarcia Międzynarodowego Centrum Badań Szekspirowskich, Łódź, Poland.
 4. Mastela, O. 2011. “Zimowa opowieść Williama Szekspira w krakowskiej inscenizacji Krystyny Skuszanki z 1974 roku”. Międzynarodowa Konferencja Szekspir wśród znaków kultury polskiej, Kraków, Poland.
 5. Mastela, O.  2007. “Przekład tekstu dramatycznego jako interpretacja (na przykładzie wybranych fragmentów polskich tłumaczeń Zimowej opowieści Williama Shakespeare’a)”. Konferencja z cyklu Imago Mundi: “50 lat polskiej translatoryki”, Warsaw, Poland.

Publikacje (wybór)

 1. Jankowska, A., Mastela, O., Wiraszka, Ł. (ed.), Między Oryginałem a Przekładem, vol. 24, nr 42 (2018): Points of View on Translator and Interpreter Education.
 2. Jankowska, A., Mastela, O., Wiraszka, Ł. (ed.), Między Oryginałem a Przekładem, vol. 24, nr 41 (2018): Points of View in Translation. 
 3. Mastela, O. (tł.) 2017. Literackie doświadczenie nowoczesności: antologia artykułów z "New Literary History", G. Grochowski i R. Nycz (red.); przeł. O. Mastela, Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo IBL.
 4. Mastela, O. 2016. “Polish Women Translators of William Shakespeare’s Romeo and Juliet. With the focus on the ‘pilgrim sonnet’ sequence (Act 1 Scene 5 Verses 92-109)”, [in:] Studia Filologiczne Uniwersytetu  Jana  Kochanowskiego, vol. 29, part 2, H. Mijas, A. Szwach (eds), Kielce, pp. 197-214.
 5. Mastela, O. 2014. “Czas w Zimowej opowieści Williama Szekspira w oryginale i polskich przekładach: wybrane aspekty”, [in:] Szekspir na blogu, M. Sosnowska (ed.), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 85-108.
 6. Mastela, O. 2014. “O polskości niektórych krytycznoliterackich, przekładowych i teatralnych interpretacji Zimowej opowieści”, [in:] Shakespeare 2014. W 450. rocznicę urodzin, K. Kujawińska Courtney, M. Sosnowska (eds), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 115-128.
 7. Mastela, O. 2012. “W zaklętym kole polskiego romantyzmu: Zimowa opowieść Williama Szekspira w krakowskiej inscenizacji Krystyny Skuszanki z 1974 roku”, [in:] Szekspir wśród znaków kultury polskiej, E. Łubieniewska, K. Latawiec, J. Waligóra (eds), Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, pp. 445-457.
 8. Mastela, O. 2009. “Przekład tekstu dramatycznego jako interpretacja (na przykładzie wybranych fragmentów polskich tłumaczeń Zimowej opowieści Williama Shakespeare’a)”, [in:] 50 lat polskiej translatoryki, K. Hejwowski, A. Szczęsny, U. Topczewska (eds), Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, pp. 489-495.
 9. Mastela, O. 2008. “Ira Aldridge in Cracow (1854 and 1858): A Difficult Reception”, [in:] Ira Aldridge (1807-1867): The Great Shakespearean Tragedian. On the bicentennial anniversary of his birth, K. Kujawińka Courtney, M. Łukowska, Hamburg: Peter Lang, pp. 65-75.
 10. Kujawińska Courtney, K., Ostrowski, W., Wicher, A., Łukowska, M., Mastela, O. (et al.). 2007. Polska Bibliografia Szekspirowska 1980-2000, Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.