Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uchodźcy w Krakowie - witryna z informacjami dla uchodźców

Uchodźcy w Krakowie - witryna z informacjami dla uchodźców

Studentki Katedry stworzyły i prowadzą witrynę z niezbędnymi informacjami dla uchodźców

„Uchodźcy w Krakowie” to projekt realizowany przez studentki Katedry Przekładoznawstwa UJ, Katarzynę Dulowską, Natalię Ferens, Wiktorię Hercog i Olhę Tuchapską, pod kierunkiem dr Katarzyny Liber-Kwiecińskiej, którego celem jest stworzenie strony internetowej, na której uchodźcy z Ukrainy znajdą aktualne informacje ułatwiające im życie w nowym miejscu. Na stronie znajdą się bieżące wiadomości, praktyczne rady, informacje o pomocy prawnej i psychologicznej, usługach tłumaczeniowych i nauce języka polskiego, procedurach administracyjnych, opiece zdrowotnej i pomocy socjalnej udzielanej uchodźcom. Zachęcamy do śledzenia strony i polecania jej znajomym, aby informacje dotarły do jak najszerszego grona odbiorców!
 
 
„Біженці в Кракові” – це проєкт, який реалізують студеднтки кафедри перекладознавства Ягеллонського університету Катажина Дуловська, Наталія Ференс, Вікторія Герцог та Ольга Тучапська під керівництвом д-ра Катажини Лібер-Квецінської, метою якого є створення веб-сайту, де біженці з України знайдуть актуальну інформацію, яка допоможе їм адаптуватися на новому місці. На веб-сайті будуть публікуватися актуальні новини, практичні поради, інформація про юридичну та психологічну допомогу, послуги перекладу та вивчення польської мови, адміністративні процедури, медичне обслуговування та соціальну допомогу для біженців. Сподіваємось, що ви будете стежити за нашим веб-сайтом і рекомендувати його своїм друзям, щоб інформація охопила якнайширшу аудиторію!