Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

dr Caterina Squillace

Adiunkt

Adiunkt

Kontakt
caterina.squillace@uj.edu.pl

Adiunkt w Katedrze Przekładoznawstwa od 2008 r. Absolwentka Universitetu Degli Studi w Pizie, w którym ukończyła studia w 1991. Po uzyskaniu dyplomu magisterskiego zaczęła pracować jako tłumacz ustny i pisemny (z językiem rosyjskim i angielskim). W trakcie studiów doktoranckich na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie uzyskała stypendium na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie pózniej uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na tej samej uczelni w Krakowie w 2005.

Od 2002r. pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim; od samego początku połączyła pracę akademicką z licznymi doświadczeniami jako tłumacz ustny i pisemny, szczególnie w zakresie tekstów prawno-prawniczych oraz medycznych.

W Katedrze prowadzi seminarium magisterskie jak i warsztaty tłumaczeniowe. Prowadzi badania w zakresie semiotyki, teorii literatury, lingwistyki tekstu, analizy dyskursu oraz semantyki kognitywnej. Zainteresowania o charakterze interdyscyplinarnej stosuje do badań o kulturze i przekładzie w zakresie języków słowiańskich, ze szczególną uwagą dla środkowo-wschodnich kultur Słowian. Interesuje się również przekładem intersemiotycznym.

Obecnie pracuje nad projektem mającym na celu wyjaśnienia roli tektu i przekładu w kulturze oraz w komunikacji międzykulturowej na płaszczyźnie diachronicznej.

Zainteresowania naukowe

 • Kultura w przekładzie
 • Semiotyka kultury
 • Biosemiotyka
 • Rola gramatyki w budowaniu tożsamości kulturowej
 • Elementy kulturowe w przekładzie intersemiotycznym

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych

 • International association for Semiotic Studies
 • Nordic Association of Semiotics
 • International Society for Biosemiotic Studies
 • Association for Slavic, East European and Eurasian Studies
 • American association of Slavic and East European Languages

Udział w konferencjach (wybór)

 1. Squillace C. 2016. „Zróżnicowanie kulturowe a uzus: problem tłumaczenia niektórych metafor i metonimii w tekstach informacyjno-prasowych” [Cultural differences and use: problems concerning translation of some metaphors and metonymies in media texts], Konferencja pt “Norma a uzus Przekład specjalistyczny w perspektywie globalizacji” [Conference “Norms and use: specialized translation in globalisation perspective], UAM Poznań, Poland
 2. Squillace C. 2015. „Zróżnicowanie kulturowe w przekładzie a badania jakościowe i mieszane” [Cultural differences in translation and qualitative and mixed methods in research], XII  Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa pt „Metodologia mieszana w nauce o informacji i innych naukach” [Conference for students and scholars devoted to mixed methods in information science and other research fields],  IINIB UJ, Kraków, Poland.
 3. Squillace, C. 2013. “Toward a culture-oriented interdisciplinary methodological approach in translators’ training”. Methodological Challenges for Contemporary Translator Educators, Kraków, Poland.
 4. Squillace, C. 2011. “Dialog as the fundamental mechanism of translation”. Translation is the language of Europe (Umberto Eco), Vilnius, Lithuania.
 5. Squillace, C. 2010. “The Role of Translation and Translator in the Early Humanist Culture”. Between Cultures and Texts: Itineraries in Translation History, Tallinn, Estonia.