Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

mgr Krzysztof Łoboda

asystent

asystent

Kontakt

krzysztof.loboda (at) uj.edu.pl

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9575-5080

Asystent w Katedrze Przekładoznawstwa. Absolwent Instytutu Filologii Angielskiej UJ (specjalność przekładoznawcza i metodyczna). Ponadto ukończył studia podyplomowe z zarządzania badaniami naukowymi oraz liczne zagraniczne kursy i szkolenia z zakresu technologii językowych (m.in. zarządzanie terminologią na Imperial College w Londynie).

Tłumacz zawodowy od 2003 r. Przez kilka lat pracował jako etatowy tłumacz i weryfikator przekładu przepisów prawa, dokumentów urzędowych, materiałów internetowych i audiowizualnych instytucji i organów Unii Europejskiej oraz innych tekstów publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Kierownik i uczestnik zespołów tłumaczy zajmujących się lokalizacją oprogramowania użytkowego (m.in. Canon, IBM, Olympus, Siemens), gier (m.in. Electronic Arts, Sony Entertainment) i przekładem tekstów specjalistycznych. W latach 2013-16 wydziałowy koordynator ds. narzędzi lingwistycznych. Na studiach magisterskich i podyplomowych w Katedrze prowadzi zajęcia z przekładu prawniczego, tłumaczeń dla instytucji UE oraz narzędzi CAT i postedycji tłumaczenia maszynowego.

Zainteresowania naukowe

 • technologia tłumaczeniowa
 • kompetencje tłumacza
 • przekład instytucjonalny, prawny i prawniczy
 • przekład specjalistyczny
 • zarządzanie terminologią
 • lokalizacja oprogramowania i przekład audiowizualny
 • językoznawstwo korpusowe i kognitywne
 • automatyczne przetwarzanie danych językowych i jego postedycja
 • tłumaczenie wspomagane komputerowo

Członkostwo w organizacjach naukowych i branżowych

 • Polski Komitet Normalizacyjny – KT ds. Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią
 • Konsorcjum nauczycieli przekładu CTER 
 • Konsorcjum TRALICE, branżowo-naukowa sieć ekspertów z branży tłumaczeń i lokalizacji

Organizowane konferencje i wydarzenia

Przewodniczący komitetu organizacyjnego

 • 2017: TransAccess: International Conference on Translation and Accessibility, warsztaty z serii TEW, Kraków – 16.11.2017 – www.transaccess.pl
 • 2015: Points of View on Translator’s Competence and Translation Quality, Kraków – konferencja z serii #TranslatingEurope organizowana przez Komisję Europejską i Uniwersytet Jageilloński  – 27.11.2015

Członek komitetu organizacyjnego

 • 2017: Points of View in Translation and Interpreting, Uniwersytet Jagielloński, Kraków–  22-23.06.2017
 • 2017: Current Challenges of Medical Translation, Uniwersytet Gdański I KE, Gdańsk (lokalny koordynator ze strony  UJ jako partnera wydarzenia) – 18.05.2017
 • 2015: Seminarium dla nauczycieli przekładu, Europejskie Stowarzyszenie Translatologiczne (EST), Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków – 29.06.-03.07.2015
 • 2013: Challenges for Contemporary Translator Educators,  Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków – 10-11.10.2013
 • 2013: Warsztaty OPTIMALE dla nauczycieli przekładu, Komisja Europejska i Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ – 15-16.02.2013

Projekty naukowe

Koordynacja międzynarodowych projektów badawczych finansowanych z 6. i 7. programu ramowego UE, Mechanizmu Finansowego EOG, IMI i Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego (łączny budżet projektów 109 mln PLN)

Najnowsze publikacje w Repozytorium UJ

http://bit.ly/LOBODAK