Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konsorcjum CTER

Katedra Przekładoznawstwa UJ jest członkiem międzynarodowego Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (Consortium for Translation Education Research  - CTER). Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy powstało, aby skonsolidować doświadczenia i osiągnięcia osób, organizacji i instytucji zaangażowanych w proces kształcenia tłumaczy. Celem działania konsorcjum jest ustanowienie współpracy i umożliwienie wymiany doświadczeń członkom wielokulturowej społeczności zajmującej się edukacją tłumaczy, co ma się przyczynić do budowania statusu naukowego studiów przekładoznawczych i do uczynienia z nich w pełni profesjonalnej i uznanej dyscypliny naukowej. Konsorcjum CTER jest otwarte na podejmowanie działań badawczych w oparciu o szeroką gamę perspektyw: historyczną, epistemologiczną, socjologiczną,  językową, zawodową i praktyczną. W ramach swojej działalności CTER organizuje m.in. warsztaty dla nauczycieli przekładu i konferencje oraz przygotowuje wielojęzyczny słownik terminów przekładoznawczych. CTER wydaje także kwartalnik The Journal of Translator Education and Translation Studies.

Więcej informacji o działalności na stronie CTER.