Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Adiunkt

dr Olga Mastela

e-mail
olga.mastela@uj.edu.pl

Associate Professor in the Chair for Translation Studies and Intercultural Communication since 2017. In 2002, she received a Diploma in the Introduction to French and European Law from the University of Poitiers and the University of Warsaw. In 2003, she completed her MA programme with honours at the Institute of Applied Linguistics (ILS), University of Warsaw, specialising in translation in two pairs of languages: English-Polish and French-Polish. In 2009, she received her PhD degree in linguistics. The academic background combined with 15 years of experience as a freelance translator and reviser for the EU institutions as well as Polish national and regional institutions including the Polish Press Agency, the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences and many Polish museums allows her to conduct courses in: English-Polish and Polish-English translation of museum texts and literary texts, translation quality management and ISO standards for Language Service Providers, French-Polish general, journalistic, commercial and legal translation, as well as MA seminars in translation studies.

 •  

Academic interests

 • theories of interpretation in the context of translation studies
 • the role of revision in reaching the highest level of translation quality
 • translating for the theatre, translation series, relationships between the original, translation(s) and performance
 • translation and accessibility (translating museum texts for disabled visitors)  

Member of

 • The Polish Shakespeare Association
 • Consortium for Translation Education Research (CTER)

Selected conferences

 1. Mastela, O. 2018. “Pierwsze krakowskie wystawienia Zimowej opowieści Szekspira oparte o przekłady Gustawa Ehrenberga i Leona Ulricha”. Sympozjum “Szekspir krakowski: tradycja, kontynuacje, nawiązania”, Kraków.
 2. Mastela, O. 2015. “Polish Women Translators of William Shakespeare’s Romeo and Juliet. With the focus on the ‘pilgrim sonnet’ sequence (Act 1 Scene 5 Verses 92-109)”. 2nd International Conference “Cultures and Literatures in Translation: Women in Translation”, Kielce, Poland.
 3. Mastela, O. 2012. “O polskości niektórych krytycznoliterackich, przekładowych i teatralnych interpretacji Zimowej opowieści”. Sympozjum Naukowe „Szekspir w polskiej literaturze, sztuce i mediach” z okazji otwarcia Międzynarodowego Centrum Badań Szekspirowskich, Łódź, Poland.
 4. Mastela, O. 2011. “Zimowa opowieść Williama Szekspira w krakowskiej inscenizacji Krystyny Skuszanki z 1974 roku”. Międzynarodowa Konferencja Szekspir wśród znaków kultury polskiej, Kraków, Poland.
 5. Mastela, O.  2007. “Przekład tekstu dramatycznego jako interpretacja (na przykładzie wybranych fragmentów polskich tłumaczeń Zimowej opowieści Williama Shakespeare’a)”. Konferencja z cyklu Imago Mundi: “50 lat polskiej translatoryki”, Warsaw, Poland.

Selected publications

 1. Jankowska, A., Mastela, O., Wiraszka, Ł. (ed.), Między Oryginałem a Przekładem, vol. 24, nr 42 (2018): Points of View on Translator and Interpreter Education.
 2. Jankowska, A., Mastela, O., Wiraszka, Ł. (ed.), Między Oryginałem a Przekładem, vol. 24, nr 41 (2018): Points of View in Translation. 
 3. Mastela, O. (trans.) 2017. Literackie doświadczenie nowoczesności: antologia artykułów z "New Literary History", G. Grochowski, R. Nycz (eds); O. Mastela (translation), Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN Wydawnictwo IBL.
 4. Mastela, O. 2016. “Polish Women Translators of William Shakespeare’s Romeo and Juliet. With the focus on the ‘pilgrim sonnet’ sequence (Act 1 Scene 5 Verses 92-109)”, [in:] Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana  Kochanowskiego, vol. 29, part 2, H. Mijas, A. Szwach (eds), Kielce, pp. 197-214.
 5. Mastela, O. 2014. “Czas w Zimowej opowieści Williama Szekspira w oryginale i polskich przekładach: wybrane aspekty”, [in:] Szekspir na blogu, M. Sosnowska (ed.), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 85-108.
 6. Mastela, O. 2014. “O polskości niektórych krytycznoliterackich, przekładowych i teatralnych interpretacji Zimowej opowieści”, [in:] Shakespeare 2014. W 450. rocznicę urodzin, K. Kujawińska Courtney, M. Sosnowska (eds), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 115-128.
 7. Mastela, O. 2012. “W zaklętym kole polskiego romantyzmu: Zimowa opowieść Williama Szekspira w krakowskiej inscenizacji Krystyny Skuszanki z 1974 roku”, [in:] Szekspir wśród znaków kultury polskiej, E. Łubieniewska, K. Latawiec, J. Waligóra (eds), Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, pp. 445-457.
 8. Mastela, O. 2009. “Przekład tekstu dramatycznego jako interpretacja (na przykładzie wybranych fragmentów polskich tłumaczeń Zimowej opowieści Williama Shakespeare’a)”, [in:] 50 lat polskiej translatoryki, K. Hejwowski, A. Szczęsny, U. Topczewska (eds), Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej, Uniwersytet Warszawski, pp. 489-495.
 9. Mastela, O. 2008. “Ira Aldridge in Cracow (1854 and 1858): A Difficult Reception”, [in:] Ira Aldridge (1807-1867): The Great Shakespearean Tragedian. On the bicentennial anniversary of his birth, K. Kujawińka Courtney, M. Łukowska, Hamburg: Peter Lang, pp. 65-75.
 10. Kujawińska Courtney, K., Ostrowski, W., Wicher, A., Łukowska, M., Mastela, O. (et al.). 2007. Polska Bibliografia Szekspirowska 1980-2000, Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.