Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr Katarzyna Liber-Kwiecińska

Assistant Professor

Assistant Professor

Contact

katarzyna.liber@uj.edu.pl

Przejdź do profilu w USOS

Graduate of Slavic Philology at the Jagiellonian University and Psychology at the University of Silesia, specialization: forensic psychology and psychology of health and quality of life.  Doctor of Humanities in the field of linguistics. Her scientific interests include community interpreting, especially forensic translation, and forensic linguistics. She received training in Criminal Profiling - identifying likely perpetrators of crime, attended classes in forensic psychology and forensic linguistics and linguistic profiling.  She also participated in a research project - Assessing the Credibility of Explanations Using Psychological and Legal Content Criteria as a Competent Judge, as part of which she received training in criteria for assessing the credibility of testimonies.

She is an assistant professor in the Department of Translation Studies, where she teaches classes on community interpreting, court translation, work of a sworn translator, the situation of translators on the labour market, self-presentation and the role of non-verbal communication in the work of an interpreter, as well as a master's seminar devoted to empirical research in translation studies.

She is an active sworn translator of Serbian, translator of Croatian, Bosnian and Slovenian.  She is actively involved in advocating for sworn translators in Poland.

Research interests

 • influence of translation on the assessment of credibility of witness testimony
 • ethics of community interpreting
 • linguistic criteria for content analysis of witness testimony
 • the role of non-verbal communication in an interpreter's work
 • linguistic profiling and cyberstalking analysis

Membership in professional associations

 • Vice Chair of the Polish Union of Sworn Translators and Interpreters
 • Extraordinary member of the Polish Society of Sworn and Specialised Translators TEPIS
 • Technical-specialist translator of Serbian, Croatian, Bosnian and Slovenian, specialization: law, psychology, linguistics and literary studies
 • Member of the Consortium for Translation Education Research (CTER)

Selected publications

Monographs

 1. Katarzyna Liber, Slavica Prpa, Priručnik za srpski kao strani jezik, Kraków 2011
 2. Katarzyna Liber, Slavica Prpa, Kultura živog jezika, Kraków 2012

Selected articles

 1. Katarzyna Liber-Kwiecińska, Agnieszka Skorupa, Analiza językowa testów psychologicznych – różnorodność interpretacji pozycji testowych a wiarygodność narzędzia, "Półrocznik Językoznawczy Tertium", Vol 5, No 2, 2020
 2. Detekcja kłamstwa na podstawie przekazu niewerbalnego na przykładzie serialu Magia kłamstwa, reż. Samuel Baum [w:] Filmowe spotkania z psychologią, red. J. Lipka, M. Brol, A. Skorupa, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2019, s. 19–30
 3. Analiza treściowa zeznań świadków - między językoznawswtem kognitywnym a psychologią sądową, "Prace Językoznawcze", XXI/1, 2019
 4. Katarzyna Liber, Magdalena Brol, Agnieszka Głowacka, Justyna Kudyk, Marta Pasiut, Ekwiwalencja przekładu w kontekście oceny wiarygodności zeznań świadka, "Między Oryginałem a Przekładem", R. XXVII, 2019, nr 1 (43)
 5. Tłumaczenie sądowe a ocena wiarygodności zeznań świadka, „Półrocznik Językoznawczy Tertium”, vol. 2, 2017
 6. Trafność diagnostyczna dodatkowych kryteriów ‘Criteria-Based Content Analysis’, [w:] Zeznania i wyjaśnienia: badania nad oceną i psychologicznymi uwarunkowaniami, red. B. W. Wojciechowski, Warszawa 2017
 7. Tłumacz ustny jako odbiorca komunikatu niewerbalnego, [w:] Przyszłość zawodu tłumacza przysięgłego i specjalistycznego – współczesne wyzwania, Warszawa 2016, s. 419-446
 8. Werbalne i niewerbalne aspekty propagandy politycznej, „Lingua ac Communitas”, Vol. 24, 2014
 9. Tłumacz jako niewerbalny kłamca? Problem niewerbalnej wiarygodności tłumacza jako nadawcy komunikatu, „Lingua ac Communitas”, Vol. 22, 2012
 10. Komunikacja niewerbalna a wiarygodność nadawcy  [w:] Bohemica Olomucensia, Olomouc 2011

Major conferences

 • 2019 – Drugi Kongres CTER „Złożoność i dyspersja pedagogiki przekładu”, Kraków; wystąpienie: Etyka zawodu tłumacza okiem psychologa – między teorią a praktyką.
 • 2018 – Konferencja PT TEPIS – XXXII Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Warszawa; wystąpienie: Opiniodawstwo psychologiczne i psychiatryczne z perspektywy tłumacza;
 • 2018 – IV Kongres Tłumaczy zorganizowany przez Lubelskie Stowarzyszenie Tłumaczy, Lublin; wystąpienie: Pozyskiwanie informacji dla potrzeb przekładu – doświadczenia tłumaczy małych języków na przykładzie języków serbskiego, chorwackiego, bośniackiego i czarnogórskiego (z Janem A. Bukowskim);
 • 2018 – IV Kongres Tłumaczy, Lublin, udział w roli eksperta w sympozjum: Nowe kompetencje i wyzwania a programy kształcenia tłumaczy;
 • 2017 – Konferencja PT TEPIS – XXXI Warsztaty Przekładu Prawniczego i Specjalistycznego, Warszawa; wystąpienie: Zaburzenia  i  choroby  psychiczne  w  polskim i serbskim prawie karnym i cywilnym;
 • 2016 – IX Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej; wystąpienie: Trafność diagnostyczna dodatkowych kryteriów Criteria-Based Content Analysis