Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praca i obrona

Informacje dla magistrantów

Zgodnie z Zarządzeniem nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku student zobowiązany jest na 3 tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym, ale nie później, iż do 1 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów przesłać na adres mailowy sekretariatu Katedry Przekładoznawstwa: ewa1.nowak@uj.edu.pl

  1. ostateczny tytuł pracy w języku pracy
  2. dane autora pracy
  3. nazwisko promotora 
  4. nazwisko recenzenta.

Po uzupełnieniu danych w systemie USOS i otwarciu programu AP przez pracownika sekretariatu, student wypełnia w systemie AP formularz zawierający szczegółowe dane dotyczące: tematu pracy, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim.

Następnie student najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym egzaminem dyplomowym, ale nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów wprowadza do systemu AP ostateczną wersje pracy w postaci scalonego pliku PDF oraz ewentualnych załączników

Najpóźniej tydzień przed obroną pracy  (broniący się jesienią do 30 września) Student zobowiązany jest złożyć  w Sekretariacie Katedry Przekładoznawstwa następujące dokumenty:

  1. Wydrukowane z AP "Oświadczenie w sprawie praw autorskich";
  2. Wniosek (formularz_ do pobrania poniżej) o wydanie odpisu dyplomu i suplementu. Niezgłoszenie w ciągu 30 dni od dnia obrony chęci uzyskania w/w odpisu wyklucza możliwość uzyskania tego dokumentu w przyszłości.

​Formularz absolwent od 2019-2020 - Formularz absolwent przed 2019-2020

W związku z zaistniałą sytuacją dopuszcza się przesłanie przez studenta z adresu mailowego w domenie uj.edu.pl podpisanych odręcznie skanów wyżej wymienionych dokumentów.

Student może być dopuszczony do egzaminu dyplomowego tylko w przypadku gdy posiada komplet ocen ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów w systemie USOS oraz spełni wszystkie w/w warunki.

Każdy student przed obroną, po zaliczeniu wszystkich przedmiotów, zaznacza na swoim profilu USOSweb opcję "TAK" przy formule "Czy zgłosić do rozliczenia".

Numer konta do wpłaty za dyplom jest generowany dla każdego studenta w systemie USOSweb po złożeniu dokumentów w sekretariacie Katedry Przekładoznawstwa. Numer indywidualnego konta oraz kwota pojawią się   w zakładkce: Dla studentów ->moje studia ->płatności.

Informacja od kiedy dyplom jest gotowy do odbioru pojawi się na stronie "Mój USOSweb".

Odbiór dyplomu w jednostce, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. Rejestracja poprzez system USR. W momencie odbierania dyplomu absolwent musi być rozliczony z biblioteką. Rozliczenie z biblioteką możliwe jest za pośrednictwem adresu mailowego biblioteka.filologia@uj.edu.pl.

Instrukcja zamieszczania pracy w systemie AP jest dostępna na stronie: usosownia.uj.edu.pl

Studenci Katedry Przekładoznawstwa składają pracę jedynie w wersji elektronicznej.

Formularza Absolwenta dostępny jest na stronie USOSweb bez możliwości jego drukowania.

https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/absolwenci2/index.

Podając w formularzu Absolwenta numer telefonu wyrażacie Państwo zgodę na  przeprowadzenia badania, natomiast  podając adres mailowy macie Państwo możliwość otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach przygotowanych dla absolwentów.

Język obrony

  1. Jeśli praca magisterska jest napisana w języku polskim, obrona odbywać się będzie w języku polskim, a tłumaczenie będzie z języka polskiego na język angielski.
  2. Jeśli praca magisterska jest napisana w języku angielskim, obrona odbywać się będzie w języku angielskim, a tłumaczenie będzie z języka angielskiego na język polski.
  3.  Jeśli praca magisterska jest napisana w języku innym niż język polski i angielski, obrona odbywać się będzie w języku pracy, a tłumaczenie będzie z języka polskiego na język angielski.

Wzory

 

Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej

Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej- wersja w języku angielskim