Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

The master’s thesis and diploma examination

Information for final year students

Pursuant to Ordinance No. 83 of the Rector of the Jagiellonian University of 28 July 2020, three weeks before the scheduled diploma exam (but no later than on September 1st of the final academic year within the course of studies), the student must send the following information by email to the Secretary’s Office of the Chair for Translation Studies (at ewa1.nowak@uj.edu.pl): 

 •     final title of the thesis (in the language the thesis was written in);
 •     the thesis’ author’s details;
 •     the supervisor’s name;
 •     the reviewer’s name.

Once the Secretary has entered the relevant data in the USOS system and unlocked the Archive of Diploma Theses (AP system), the student fills out a form in the AP system with details such as the thesis title, key words, and abstracts in Polish and English.

The student must upload the final version of their thesis in the form of a consolidated PDF file with all annexes (if any) to the AP system not later than two weeks before the scheduled diploma exam (and not later than September 15th in the final academic year within the course of studies).

Not later than one week before defending the thesis (and until September 30th if the exam takes place in autumn, the student is required to submit the following documents to the Secretary's Office of the Chair for Translation Studies:

 1.  Copyright Statement printed out of the AP system;
 2. Application (downloadable form below) for a copy of the diploma and of a supplement. Failure to request the above-mentioned copy within 30 days from the date of the thesis defence excludes the possibility of obtaining this document in the future.

Graduate Form (from year 2019-2020) - Graduate Form (before 2019-2020)

Due to the current situation, the student is allowed to send the scans of the signed documents mentioned above from the e-mail address in the university domain uj.edu.pl.

A student may be admitted to the diploma examination only if he/she obtained grades from all the subjects included in the study programme in the USOS system and fulfils all the above mentioned conditions.

Prior to the examination, each student, having passed all the subjects, must select the "YES" option on their USOSweb profile next to the “submit for checkup” option.

The bank account number dedicated to payment for the diploma is generated for each student in the USOSweb system after submitting the documents to the office of the Chair for Translation Studies. The individual account number and the amount will appear in the tab:  STUDENT’S SECTION > MY STUDIES > PAYMENTS.

Information on the possibility of receiving the diploma will appear in the "MY USOSWEB" section.

The diploma may be received at the university unit by appointment. Registration is handled by the JU Reservation System. Upon receiving the diploma, the graduate must be cleared with the Jagiellonian Library. You can get cleared with the library at  biblioteka.filologia@uj.edu.pl.

Instructions for submitting the master’s thesis in the AP system (Archive of Diploma Theses) are available at: usosownia.uj.edu.pl

Students of the Chair for Translation Studies submit their thesis only in an electronic version.

The Graduation Form may be accessed via the USOSweb site and is not printable.

https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/absolwenci2/index.

By providing your phone number in the Graduation form, you consent to taking part in the survey. By providing your email address you consent to receiving information about the events and offers prepared for graduates.

Language of diploma examination

 1.     If the master’s thesis is written in Polish, the diploma examination will be held in English and the translation will be made from Polish into English.
 2.     If the master’s thesis is written in English, the diploma examination will be held in English and the translation will be made from English into Polish.
 3.     If the master’s thesis is written in a language other than Polish or English, the language of diploma examination will be the language of the MA thesis and the translation will be made from Polish into English.

Templates

 

Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej

Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej- wersja w języku angielskim

Przed obroną

 1. Student na trzy tygodnie przed obroną, ale nie później niż do 01 września ostatniego roku akademickiego przesyła na adres mailowy sekretariatu dane dotyczące pracy tj. ostateczny tytuł pracy w języku pracy, nazwisko autora pracy, promotora i recenzenta

 2. Student przed obroną wypełnia w systemie AP formularz zawierający szczegółowe dane dotyczące: tematu pracy, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim.

 3. Student na 2 tygodnie przed obroną, ale nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów wprowadza do systemu AP ostateczną wersje pracy w postaci scalonego pliku PDF oraz ewentualnych załączników

 4. Student przed obroną składa w sekretariacie dokumenty wymagane do dopuszczenia do egzaminu dyplomowego, tj. :

 • a) wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów;

 • b) potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dyplomu lub odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów – w przypadku, gdy płatność nie została zaksięgowana najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego;

 • c) oświadczenie o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybraną technologię informatyczną wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz dostępu do sieci Internet, zapewniających odpowiednią jakość przekazu audio i wideo – OBRONA ZDALNA

 • d) informacja o planowanej obecności innych osób w trakcie egzaminu dyplomowego – OBRONA ZDALNA, jeżeli obecność innych osób wynika z ustalonych z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych UJ warunków adaptacji egzaminu dyplomowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

 • e) oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej- ZintegrUJ – w przypadku, gdy student korzystał z ww. form wsparcia.

 1. Student po zaliczeniu wszystkich przedmiotów, zaznacza na swoim profilu USOSweb opcję "TAK" przy formule "Czy zgłosić do rozliczenia".

Odbiór dyplomu i opłaty

 1. Opłata za dyplom i suplement do dyplomu naliczana jest na podstawie złożonego wniosku przez studenta

 1. Dane do wpłaty za dyplom i suplement widoczne są w systemie USOSweb (dla studentów >moje studia >płatności)

 1. Informacja od kiedy dyplom wraz z suplementem będzie możliwy do odbioru pojawi się na stronie „Mój USOSweb”

 1. Student rozlicza się z biblioteką. Jeżeli rozliczenie nastąpiło w dniu odbioru dokumentów absolwent przedkłada zaświadczenie o rozliczeniu się z biblioteką.

Biuro Karier UJ przypomina i zachęca do wypełnienia formularza.

Wypełniając formularz Absolwent UJ ma możliwość otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach w których mogą brać udział również absolwenci (zgoda na przetwarzanie adresu mailowego) oraz wzięcia udziału w przeprowadzanych ankietach ( zgoda na przetwarzanie numeru telefonu).

Formularz dostępny jest po zalogowaniu się na stronie w USOSweb.