prof UJ dr hab. Maria Piotrowska

Tłumacz, nauczyciel i badacz przekładu, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Przekładoznawstwa na Wydziale Filologicznym UJ, wicedyrektor Instytutu Językoznawstwa i Przekładoznawstwa,  przewodnicząca CTER, autor i recenzent publikacji przekładoznawczych.

Zainteresowania badawcze: przekładoznawstwo, metodyka i dydaktyka przekładu, tłumaczenie strategiczne (proces decyzyjny tłumacza), pragmatyka interkulturowa.

 

Projekty:

  • The European Graduate Placement Scheme (Europejski System Tłumaczeniowych Praktyk Zawodowych);
  • Global Partners in Education;
  • Projekt terminologiczny CTER.

 

Członkostwo w organizacjach:

  • EST - European Society for Translation Studies (Europejskie Stowarzyszenie Translatologiczne), Członek od 1995 r., obecnie członek komitetu Summer School Scholarship Committee.

  • Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej TERTIUM, Współzałożyciel i członek od 1995 r., obecnie członek Zarządu.

  • CTER - Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (Consortium for Translation Education Research) Założyciel w 2014 r. i przewodnicząca.

Publikacje (wybór):

Przejdź do listy publikacji w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego

Piotrowska, M. 2015. „Revisiting the Translator Competence in the 21st Century.” [w:] Constructing Translation Competence (red.) Paulina Pietrzak and Mikołaj Deckert. Łódź Studies in Language 39. Peter Lang. 13-27. ISBN 978-3-631-66167-3; E-ISBN 978-3-653-05760-7.

Piotrowska, M. 2014. „A Landscape with the Translator Figure.” [w:] From Sound to Meaning in Context. Studies in Honour of Piotr Ruszkiewicz (red.) Witalisz, Alicja. Text – Meaning – Context: Cracow Studies in English Language, Literature and Culture. 8. Peter Lang. 271-284. ISBN 978-3-631-64213-9.

Piotrowska, M. i Tyupa, S. (red.) 2014. Challenges in Translation Pedagogy. InTRAlinea. Thematic Issue 2014/6. ISSN 1827-000X, http://www.intralinea.org/ .

Piotrowska, M. 2013. „Action Research in Translation Studies. Self-Reflection in Translation Research Training.” Między Oryginałem a Przekładem. R. XIX. Nr 1/2 (19/20). Kraków: Księgarnia Akademicka. 153-169. ISSN 1689-9121; Wyd. elektroniczne: www.akademicka.pl/moap .

Piotrowska, M. i Szczęsny, A. (red.) 2013. Między Oryginałem a Przekładem. Dydaktyka przekładu. R.XIX 2013, nr. 1/2 (19/20) Kraków: Księgarnia Akademicka. ISSN 1689-9121, www.akademicka.pl/moap .

Piotrowska, M. i Dybiec-Gajer, J. 2012. Verba volant, scripta manent. How to write an M.A. thesis in Translation Studies. Krakow: Universitas. ISBN 97883-242-1753-3, Wydanie elektroniczne: ISBN 97883-242-1583-6, www.universitas.com.pl .

Piotrowska, M. i Dybiec-Gajer, J. (red.) 2012. Język a komunikacja 30. Przekład – teorie, terminy, terminologia. Kraków: Tertium. ISBN 978-83-61678-36-6.

Piotrowska, M. 2012. „Methodological Value of Self-Reflection in Translator-Training. Student Empowerment.” [w:] Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. (red.) J. Zehnalova, O. Molnar i M. Kubanek, Olomouc Modern Language Series. Palacky University Olomouc. 105-117. ISBN 978-80-244-3252-6. Wersja elektroniczna (http://tifo.upol.cz/TIFO2011_book.pdf) ISBN 978-80-244-3252-3.

Piotrowska, M., Czesak, A., Gomola, A. i Tyupa, S. (red.) 2012. Kompetencje tłumacza. Kraków: Tertium. ISBN 978-83-61678-52-6.

Piotrowska, M. (red.) 2010. Język a komunikacja 26. Tłumacz wobec problemów kulturowych. Kraków: Tertium. ISBN 978-83-61678-08-3.

Piotrowska, M. 2007. Proces decyzyjny tłumacza. Podstawy metodologii nauczania przekładu pisemnego. Prace monograficzne nr 481. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. ISBN 978-83-7271-449-7.

Piotrowska, M. 2016. Proces decyzyjny tłumacza. Zarys metodyki nauczania przekładu. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 978-83-255-8156-5.

Piotrowska, M. 2002. A Compensational Model for Strategy and Techniques in Teaching Translation. Prace Monograficzne nr 343. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.  ISBN 83-7271-174-7.

Piotrowska, M. wyd. I 1997 / wyd. II 2003/ wyd. III 2010 / wyd. IV 2011.  Learning Translation - Learning the Impossible?  TAiWPN Universitas: Kraków. ISBN 83-7052-965-8 wyd. I ISBN 83-242-0039-8 wyd. II ISBN 97883-242-1301-6 wyd. III Wyd. elektroniczne: ISBN 97883-242-1499-0 www.universitas.com.pl