Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Harmonogramy

Harmonogramy zajęć SEMESTR ZIMOWY 2021/2022

Harmonogram zajęć - semestr zimowy 2021/22 - I ROK

Harmonogram zajęć - semestr zimowy 2021/22 - II ROK

Harmonogram opcji - semestr zimowy 2021/22 - I i II ROK

Harmonogram - jednolity dokument 2021/22

Wybierając numer grupy danego przedmiotu należy zachowac ciagłość w numeracji grupy dla pozostałych przedmiotów.

Harmonogramy zajęć SEMESTR LETNI 2021/2022

Harmonogram zajęć - semestr letni 2021/22 - I ROK

Harmonogram zajęć - semestr letni 2021/22 - II ROK

Harmonogram opcji - semestr letni 2021/22 - I i II ROK

Wybierając numer grupy danego przedmiotu należy zachowac ciagłość w numeracji grupy dla pozostałych przedmiotów.

Decyzją Dziekana, do dnia 13 marca 2022 wszystkie zajęcia na Wydziale Filologicznym odbywać się będą w trybie zdalnym. 

 

 

 

Forma zajęć SEMESTR ZIMOWY 2021/2022

Zgodnie z komunikatem nr 24 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 16 września 2021 roku w sprawie: organizacji kształcenia w roku akademickim 2021/2022 z dniem 1 października 2021 roku Uniwersytet Jagielloński powraca do stacjonarnego trybu kształcenia, z wyjątkiem zajęć określonych przez Dziekanów Wydziałów / kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni, które będą odbywały się w formie zdalnej.

Organizacja zajęć w Katedrze Przekładoznawstwa

 

Harmonogram SESJI

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ 

HARMONOGRAM SESJI EGZAMINACYJNEJ LATO 2021/2022

 

Ochrona Własności Intelektualnej (OWI)

DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO

WYKŁAD z OCHRONY WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ dla studentów II roku 

Poniżej kody rejestracji na OWI:

WF.OWI-2021/22  - dla studentów realizujących wykład w bieżącym roku akademickim w normalnym trybie

WF.OWI-P-2021/22 – dla studentów ubiegających się o przepisanie zaliczenia uzyskanego w ubiegłych latach