Studia magisterskie: Przekładoznawstwo

Celem dwuletnich studiów magisterskich w Katedrze Przekładoznawstwa UJ na kierunku Przekładoznawstwo, jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych wielojęzycznych specjalistów z branży tłumaczeń i lokalizacji oprogramowania. W ramach studiów przewidziano zajęcia praktyczne z przekładu specjalistycznego, audiowizualnego i komputerowych technologii tłumaczeniowych, staże w branży tłumaczeniowej oraz wykłady i zajęcia z metodologii badań kulturo- i przekładoznawczych. Studia obejmują zajęcia w zakresie dwóch języków obcych: angielskiego oraz wybranego drugiego języka obcego.

 

Języki kształcenia

Angielski oraz do wyboru: francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, rosyjski.

 

Czas trwania

Studia trwają 4 semestry. Kończą się egzaminem dyplomowym i obroną pracy magisterskiej.

 

Kontakt

Katedra Przekładoznawstwa

Al. Mickiewicza 9a, pok. 408

31-120 Kraków 

Telefon stacjonarny +48 12 663 43 82 

 

Adres e-mail: katedra.przeklad@uj.edu.pl