Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajomość kryteriów oceny wiarygodności zeznań świadka a jakość tłumaczenia

W latach 2017–2018 studentki Katedry Przekładoznawstwa, Magdalena Brol, Agnieszka Głowacka, Justyna Kudyk, Marta Pasiut, w ramach zajęć specjalizacyjnych prowadzonych przez dr Katarzynę Liber-Kwiecińską, zrealizowały projekt badawczy pt. Znajomość kryteriów oceny wiarygodności zeznań świadka a jakość tłumaczenia, w którym wzięło udział 20 tłumaczy, którzy w ramach projektu przeszli szkolenie z kryteriów oceny wiarygodności zeznań i tłumaczyli wyznaczone zeznania, i 40 sędziów kompetentnych, którzy dokonali oceny przełożonych tekstów.

Projekt zaowocował artykułem Ekwiwalencja przekładu w kontekście oceny wiarygodności zeznań świadka opublikowanym na łamach czasopisma naukowego „Między Oryginałem a Przekładem”.

Link do publikacji: https://journals.akademicka.pl/moap/article/view/568