Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opcje 2021/2022

Tłumaczenie literackie

Kod: WF.KPP-ZO.TL

Prowadzący: dr hab. Aleksander Gomola prof. UJ

Zapraszam Państwa na warsztaty poświęcone szeroko rozumianemu przekładowi literackiemu angielsko-polskiemu, czyli tekstom publikowanym w formie książkowej, podczas których będziemy koncentrować się na tym, jak tłumaczyć zawodowo i zarobkowo teksty wydawane w formie książkowej (beletrystyka, literatura non-fiction, książki popularno-naukowe, poradniki, jednym słowem książki regularnie publikowane przez polskie wydawnictwa.

Studenci będą przygotowywać na kolejne zajęcia własne przekłady takich tekstów. Objętość zadanego tłumaczenia nie będzie przekraczać jednej strony (1800 znaków); czas wykonania tłumaczenia: tydzień, w niektórych wypadkach dwa tygodnie. Przygotowywane tłumaczenia będą omawiane na zajęciach w ramach dyskusji moderowanej przez prowadzącego. Możność porównania własnego tłumaczenia z tłumaczeniami innych osób będzie dla każdej osoby szansą na skonfrontowanie własnych rozwiązań z rozwiązaniami koleżanek i kolegów i przyswojenia sobie cennej wiedzy praktycznej i odpowiedzi na pytanie, „czy drzemie we mnie tłumacz (książek)?”.

Ponadto podczas zajęć zajmiemy się różnymi aspektami zawodu tłumacza takimi jak paratekst (przypisy), kwerenda biblioteczna: relacja tłumacz-wydawca, redakcja tekstu, korekta autorska, prawa autorskie, zasady opodatkowania pracy tłumaczeniowej, ergonomia pracy tłumacza itp.

Lokalizacja stron www oraz oprogramowania (z elementami Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.1)

Kod: WF.KPP-ZO.Lok.

Prowadzący: dr Izabela Mrochen

Wykorzystanie technologii informacyjnej jest ważnym procesem w dostosowaniu produktu cyfrowego do potrzeb odbiorców w różnych częściach świata. Adaptacja kulturowa oraz tłumaczenie to etapy internacjonalizacji i lokalizacji. Wspomniane procesy są elementami globalizacji. Jednak coraz częściej mówi się o dostosowaniu produktu cyfrowego i elektronicznego do potrzeb każdego użytkownika w sposób uniwersalny.

W trakcie lokalizacji strony internetowej nie tylko ważne są elementy interfejsu, które jako pierwsze postrzega odbiorca produktu. Należy zauważyć, że lokalizacja jest szczególnie ważna w odniesieniu do osób z dysfunkcją wzroku, słuchu, osób starszych, które często korzystają z technologii asystujących aby dotrzeć do informacji zawartej na stronie internetowej. Dlatego globalizacja to synergia lokalizacji, tłumaczenia, internacjonalizacji i dostępności (accessibility).

Ponadto każdy element m.in. dokumenty elektroniczne, multimedia, grafiki, plakaty, itp. umieszczone na stronie internetowej muszą spełniać zasady czytelności, zrozumiałości i dostępności. W odniesieniu do lokalizacji, poszczególne elementy takie jak tzw. wtyczki powinny jednorodnie zawierać informacje w języku w którym jest zadeklarowany cały serwis internetowy.

W trakcie zajęć warsztatowych uczestnicy zapoznają się z międzynarodowym standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines), który jest ważnym etapem w przystosowaniu produktu do potrzeb każdego użytkownika. Ponadto proces internacjonalizacji oparty jest na normie unijnej EN 301 549, Dyrektywie UE 2016/2102 oraz Ustawie o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych z 4 kwietnia 2019 roku.

Tematyka zajęć obejmuje m.in. adaptację grafiki na stronach www, rozumienie kodu html, przygotowanie dostępnych dokumentów cyfrowych, lokalizację oprogramowania z uwzględnieniem tzw. wtyczek do CMS WordPress, poprawne przygotowanie aplikacji mobilnych, wybór kolorów,  tworzenie poprawnej nawigacji,  dostosowanie elementów multimedialnych, itp.

Główny cel zajęć to zaznajomienie z szerszym problemem lokalizacji i potrzebami rynku lokalnego tak aby przyszły tłumacz i lokalizator w swoich działaniach dążył do włączenia społecznego i cyfrowego każdego odbiorcy.

Tłumaczenia tekstów multimodalnych

Kod: WF.KPP-ZO.TTMul.

Prowadzący: dr Monika Zabrocka-Śliwka

Kurs ma charakter warsztatów praktycznych odbywających się raz w tygodniu i poświęconych przekładowi tekstów (komunikatów), w których globalny sens jest współrealizowany przez więcej niż jeden kod semiotyczny. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach (min. 80% obecności) oraz terminowe oddawanie projektów (tłumaczeń) indywidualnych i/lub zespołowych realizowanych w czasie zajęć.