Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OPTIMALE: Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe

W dniach 15-16 lutego 2013 Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową zorganizowała międzynarodowe warsztaty dla dydaktyków przekładu. Wydarzenie to było częścią projektu OPTIMALE: Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe, finansowanego z środków Unii Europejskiej. Warsztaty otworzyli Prodziekan Wydziału Filologicznego ds. dydaktyki dr hab. Władysław Witalisz oraz prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska i dr hab. Maria Piotrowska. Sesje warsztatowe prowadzili prof. Elisabeth Lavault-Olléon z Uniwersytetu w Grenoble, dr Marcel Thelen z Uniwersytetu Zuyd w Maastricht  oraz dr Daniel Linder z Uniwersytetu w Salamance. Dyskusjom plenarnym przewodzili mgr Dariusz Hanusiak i mgr Krzysztof Łoboda z Katedry UNESCO UJ.  W warsztatach uczestniczyło 25 gości z Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Niemiec, Słowacji, Ukrainy oraz nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Gdańskiego.