Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grupy robocze EMT

Jako instytucja stowarzyszona w ramach międzynarodowej sieci EMT (European Master’s in Translation), zrzeszającej uczelnie spełniające wysokie standardy kształcenia w zakresie kształcenia tłumaczy, w tym kadr dla europejskich instytucji publicznych, pracownicy Katedry uczestniczą w pracach grupy roboczej powołanej przy Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej (DGT). Do zadań grupy roboczej DGT, do której należą dr Mariusz Marczak i mgr Krzysztof Łobota, należą m.in. propagowanie wiedzy o przekładzie instytucjonalnym wśród studentów kierunków przekładoznawczych, budowanie siatki ekspertów w dziedzinie tłumaczenia aktywnie współpracujących z DGT, badanie zagadnień związanych z edukacją tłumaczy, np. niezbędnych kompetencji i profesjonalizacji kształcenia, badanie praktyk i narzędzi stosowanych w tłumaczeniach instytucjonalnych.

Równolegle działa również grupa poświęcona tłumaczeniom środowiskowym (PSIT), w której uczestniczą prof. Maria Piotrowska i dr Katarzyna Liber-Kwiecińska. Celem grupy jest identyfikacja problemów i wyzwań, przed jakimi stają tłumacze środowiskowi w poszczególnych krajach europejskich. Dotychczas został przygotowany raport dotyczący lokalnych standardów pracy tłumaczy środowiskowych, dostępu do szkoleń, zapotrzebowania na konkretne języki i stosowanych narzędzi wspomagających pracę tłumacza.