Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Grupy robocze EMT

Jako instytucja stowarzyszona w ramach międzynarodowej sieci EMT (European Master’s in Translation), zrzeszającej uczelnie spełniające wysokie standardy kształcenia w zakresie kształcenia tłumaczy, w tym kadr dla europejskich instytucji publicznych, pracownicy Katedry uczestniczą w pracach grupy roboczej powołanej przy Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej (DGT). Do zadań grupy roboczej DGT, do której należą dr Mariusz Marczak i mgr Krzysztof Łoboda, należą m.in. propagowanie wiedzy o przekładzie instytucjonalnym wśród studentów kierunków przekładoznawczych, budowanie siatki ekspertów w dziedzinie tłumaczenia aktywnie współpracujących z DGT, badanie zagadnień związanych z edukacją tłumaczy, np. niezbędnych kompetencji i profesjonalizacji kształcenia, badanie praktyk i narzędzi stosowanych w tłumaczeniach instytucjonalnych.

Równolegle działa również grupa poświęcona tłumaczeniom środowiskowym (PSIT), w której uczestniczą prof. Maria Piotrowska i dr Katarzyna Liber-Kwiecińska. Celem grupy jest identyfikacja problemów i wyzwań, przed jakimi stają tłumacze środowiskowi w poszczególnych krajach europejskich. Dotychczas został przygotowany raport dotyczący lokalnych standardów pracy tłumaczy środowiskowych, dostępu do szkoleń, zapotrzebowania na konkretne języki i stosowanych narzędzi wspomagających pracę tłumacza.

Współpraca z UE i działania w ramach grupy technologicznej EMT

Katedra Przekładoznawstwa UJ prowadzi stałą i owocną współpracę ze służbami tłumaczeniowymi w instytucjach Unii Europejskiej. Nasza uczelnia była gospodarzem kilku międzynarodowych wydarzeń, konferencji i warsztatów #TranslatingEurope organizowanych wspólnie z Dyrekcją Generalną ds. Tłumaczeń Pisemnych (DGT) Komisji Europejskiej, takich jak Points of View in Translator's Competence and Translation Quality (Kraków, listopad 2015), Points of View in Translation and Interpreting (Kraków, czerwiec 2017) czy Translation and Accessibility: a #TranslatingEurope workshop (Kraków, listopad 2017). Ta współpraca między UE, Uniwersytetem Jagiellońskim i innymi uczelniami sieci EMT zaowocowała zbiorową monografią (Svoboda, T., Biel, Ł., Łoboda, K. (red.). (2017). Quality Aspects in Institutional Translation, Berlin: Language Science Press). Jesteśmy również uczestnikiem programu Visiting Translator Scheme Komisji Europejskiej.

Jako członek sieci DGT's European Master's in Translation bierzemy udział w pracach grupy EMT zajmującej się technologiami tłumaczeniowymi. Celem tej grupy, skupiającej personel UE, specjalistów, nauczycieli akademickich i badaczy z różnych uniwersytetów, jest omawianie najnowszych technologii związanych z przekładem. Główne omawiane tematy to rola neuronowego tłumaczenia maszynowego i innych technologii przetwarzania języka naturalnego, stosowanych nie tylko w branży tłumaczeń, ale także jako narzędzia promujące integrację językową i dostępność informacji, kultury i rozrywki w coraz bardziej zglobalizowanym i wielojęzycznym społeczeństwie. Przedstawiciele grupy biorą udział w dorocznych spotkaniach EMT (ostatnio w marcu 2021 r.), warsztatach #TranslatingEurope oraz innych wydarzeniach.