Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Promoting Intercultural Competence in Translation

W latach 2011-2013 Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową, jako jedyna w Polsce jednostka naukowa, była jednym z partnerów konsorcjum, które zrealizowało projekt PICT (ang. Promoting Intercultural Competence in Translators). Projekt współfinansowany był przez UE w ramach programu „Uczenie się przez całe życie" (LLP). Konsorcjum składało się z uczelni zaangażowanych w nauczanie tłumaczy na poziomie studiów drugiego stopnia: University of Westminster, University of Eastern Finland, ICC - the international language association (Niemcy), Sofia University "St. Kliment Ohridski" (Bułgaria), University of Bologna (Włochy), ISIT (Francja).

W ramach projektu przeprowadzono badanie stanu obecnego w zakresie nauczania kompetencji międzykulturowej na studiach dla tłumaczy, stworzono ramowy program kształcenia w zakresie kompetencji międzykulturowej oraz opracowało materiały dydaktyczne jak i materiały do ewaluacji.

Raport z badania stanu obecnego, ramowy program nauczania, materiały dydaktyczne i  ewaluacyjne oraz kodeks dobrych praktyk są dostępne na stronie internetowej projektu www.pictllp.eu. Wszystkie dokumenty dostępne są w językach partnerów realizujących projekt.