Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowe zadania tłumaczy sądowych w rozszerzonej Europie

Termin: 03.04.2014

Nowe zadania tłumaczy sądowych w rozszerzonej Europie

Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS

we współpracy z Austriackim Stowarzyszeniem Tłumaczy Sądowych i Urzędowych (ÖVGD),

Katedrą UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową (Uniwersytet Jagielloński), 

Instytutem Lingwistyki Stosowanej (Uniwersytet Warszawski)

pod auspicjami

Europejskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Sądowych (EULITA)

oraz Komitetu ds. Tłumaczy Prawniczych i Sądowych

Międzynarodowej Federacji Tłumaczy (FIT)

 

zaprasza na międzynarodową konferencję

NOWE ZADANIA TŁUMACZY SĄDOWYCH

W ROZSZERZONEJ EUROPIE

 

która odbędzie się w Hotelu Europejskim, ul. Lubicz 5, Kraków, Polska, w dniach 3-5 kwietnia 2014 r.

Języki konferencyjne: angielski, niemiecki, polski

Nowe zadania tłumaczy sądowych w rozszerzonej Europie

W 2004 roku dziesięć państw, głównie w środkowej i wschodniej Europie, weszło w skład Unii Europejskiej. Zarówno acquis communautaire, jak i dyrektywa 2010/64/UE ws. prawa do tłumaczenia ustnego i tłumaczenia pisemnego w postępowaniu karnym spowodowały ważne zmiany zawodowego statusu tłumaczy sądowych. Z okazji dziesiątej rocznicy rozszerzenia Unii Europejskiej celem konferencji w Krakowie będzie stworzenie platformy dla tłumaczy sądowych i korzystających z ich usług oraz ich nauczycieli, aby omówić wyzwania i osiągnięcia minionej dekady.

Tematy referatów obejmują następujące dwa zakresy: status prawny, etyka zawodowa i dobre praktyki tłumaczy sądowych i urzędowych w krajach UE oraz doskonalenie zawodowe i kształcenie tłumaczy sądowych i urzędowych.

Formuła obrad konferencji: piątek przed południem – sesja plenarna (z tłumaczeniem symultanicznym), piątek po południu –sesje równoległe (każda w jednym z trzech języków konferencyjnych), sobota przed południem – sesja plenarna (z tłumaczeniem symultanicznym). Sobota po południu – IV Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia EULITA.

Równoległe sesje językowe (w trzech językach konferencyjnych) będą odbywać się w piątek po południu w oddzielnych salach, aby uczestnicy i prelegenci mogli wybrać odpowiedni język i tematykę.

 Obrady na sesjach paralelnych w piątek po południu bez tłumaczenia symultanicznego: uczestnicy obrad będą mówić w wybranym języku właściwym dla danej sesji – po angielsku, niemiecku lub po polsku.

Tłumaczenie symultaniczne na angielski, niemiecki i polski będzie zapewnione wyłącznie na sesjach plenarnych (piątek przed południem i sobota przed południem). Tłumaczenie symultaniczne na angielski i francuski będzie również zapewnione podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia EULITA (wyłącznie z udziałem członków EULITA i obserwatorów).

Wykłady głównych mówców. Na sesji plenarnej referaty wygłoszą następujący mówcy: Sally Bailey-Ravet zarządzająca tłumaczeniem ustnym w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu, Patrick Twidle, Dyrektor ds. Tłumaczenia Ustnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Liese Katschinka (EULITA), Christiane Driesen (AIIC), Christine Springer (OVGD), Danuta Kierzkowska oraz Joanna Miler-Cassino (TEPIS).

Pełne teksty referatów zostaną opublikowane na stronie PT TEPIS www.tepis.org.pl po konferencji, decyzja o ewentualnej publikacji książkowej zostanie podjęta w marcu. 

Szczegółowy program

NEW TASKS FOR LEGAL INTERPRETERS AND TRANSLATORS IN THE ENLARGED EUROPE

GET-­TOGETHER PARTY Thursday, 3rd April 2014, 19.00 – 22.00 Jama Michalika Caffé

PROGRAM KONFERENCJI DO POBRANIA

PROGRAMME OF THE DEBATES

PLENARY SESSION

(WITH SIMULTANEOUS INTERPRETATION INTO DE PL EN)

Friday, 4th April 2014, 9.00 – 13.30, Hotel Europejski

8.00 – 9.00 Registration of Conference Participants

9.00 – 9.30 Opening welcome: Danuta Kierzkowska, Maria Metzler (TEPIS), Christine Springer (ÖVGD), Marcela Świątkowska (Jagiellonian University), Anna Jopek-Bosiacka (Warsaw University), Liese Katschinka (EULITA), Monique Rauzet-Lelievre (FIT) ►DE PL

9.30 – 10.20 Sally Bailey-Ravet, Patrick Twidle: Interpreting at the European Court of Human Rights in Strasbourg and at the Court of Justice of the European Union in Luxembourg ►DE PL

10.20 – 10.50 Christiane Driesen: The Code of Ethics as a Main Determinant of Legal Interpreting

DE PL

10.50 – 11.50 Christine Springer, Harald Lacom, Joanna Ziemska: Der Dolmetscher als kultureller Mittler in Zentraleuropa vom 17. Jahrhundert bis heute ►EN PL

Coffee break

12.05 – 12.30 Timea Kovács, Hungary: Major Changes In the Hungarian Market of Legal Translation Since EU Accession ►DE PL

12.30 – 12.50 Danuta Kierzkowska and Joanna Miler-Cassino, Poland: Ten Years of the New Status of Polish Sworn Translators ►DE PL Discussion

Lunch Translegis Book Exhibition

ENGLISH SECTION 1

(WITH NO SIMULTANEOUS INTERPRETATION INTO OTHER LANGUAGES)

LIT Status and CPD

Friday, 4th April 2014, 14.30 – 18.30, Hotel Europejski

14.30 – 14.55 Miodrag M. Vukcević, Serbia: Criteria and Procedures for Appointment of Court Interpreters in Serbia

14.55 – 15.20 M. Sourvinou, P. Karagiannidi, E. Sakkas, S. Tsoukalas, Greece: Interpreting in Criminal Proceedings

15.20 – 15.45 Louise Rayar, Netherlands: The Position of Sworn Translators and Court Interpreters in the Netherlands

15.45 – 16.10 Sergiy Tyupa, Poland/Ukraine: Court Interpreters and Legal Translators in Ukraine

Coffee break

16.30 – 16.55 Joanna Dybiec-Gajer, Poland: Certification of Sworn Translators – Opportunities and Challenges for Translator Educators

16.55 – 17.10 Rudolf Georkyan, Russia: The Situation of Court Interpreters and Legal Translators in Russia

17.10 – 17.35 Chris Garwood, Mette Rudvin, Italy: Legal Interpreting in Italy: A ‘Training Package' for Ad-hoc Interpreters in the Legal Setting

17.35 – 18.10 Sue Leschen, United Kingdom: CPD for Translators and Interpreters - an International Exchange of Information and Ideas.

Discussion ♫ 20.00 Gala Dinner

ENGLISH SECTION 2

(WITH NO SIMULTANEOUS INTERPRETATION INTO OTHER LANGUAGES)

LIT Training

Friday, 4th April 2014, 14.30 – 18.30, Hotel Europejski

14.30 – 14.55 Sergiy Tyupa, Poland: Training of Translators and Interpreters at the Jagiellonian University

14.55 – 15.20 Daniele Orlando & Federica Scarpa, Italy: Training Legal Translators. A Survey of Current Practices

15.20 – 15.45 Łucja Biel, Poland: Legal Translation Quality and New Tools: How Can Corpus-based Research Help LITs?

15.45 – 16.10 Olga Burukina, University LIT Training in Moscow

Coffee break

16.30 – 16.55 Aleksandra Matulewska, Karolina Gortych-Michalak, Poland Teaching Candidates for Sworn Translators at the Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland

16.55 – 17.20 Marta Skorek, Poland: Apprenticeship: The Value of Hands-on Experience in Court Interpreter Training

17.20 – 17.45 Esther Vázquez y del Árbol, Spain: On the Translation of Police Character Certificates: the Context of University Training of Legal Translators

17.45 – 18.10 Anna Jopek-Bosiacka, Poland: Court Interpreters' and Legal Translators' Training at the Institute of Applied Linguistics of the Warsaw University ▲ Discussion

♫ 20.00 Gala Dinner

GERMAN SECTION

(WITH NO SIMULTANEOUS INTERPRETATION INTO OTHER LANGUAGES)

Friday, 4th April 2014, 14.30 – 18.30, Hotel Europejski

14.30 – 14.55 Anastasios Ioannidis, Greece: Der Berufsstatus der GerichtsdolmetscherInnen und die Umsetzung der Richtlinie 2010/64/EU in Griechenland (The Professional Status of Court Interpreters and the Implementation of Directive 2010/64/EU in Greece)

14.55 – 15.20 Kerstin Eisenreich, Germany: Dolmetschen in der Haftanstalt (Interpreting in Prisons)

15.20 – 15.45 Paulina Klotz, Austria: Die österreichische Justizbetreuungsagentur – eine neue

Beschäftigungsform für Gerichtsdolmetscherinnen.

15.45 – 16.10 Artur Kubacki, Poland: Zur ausseruniversitären Ausbildung vereidigter Dolmetscher und Übersetzer in Polen (About the Non-University Training of Sworn Translators in Poland)

Coffee break

16.30 – 16.55 Sonja Stankowski, Germany: Zur Lage beeidigter Übersetzer und Dolmetscher für Deutsch in Polen – Herausforderungen und Perspektiven (aus Sicht einer Betroffenen)

16.55 – 17.20 Lech Zieliński, Poland: Einige Anmerkungen zu Optimierungsmöglichkeiten der Kooperation zwischen Übersetzern und polnischen Verfolgungsorganen beim Erledigen von Rechtshilfeersuchen in Strafsachen

17.20 – 17.45 Hanka Błaszkowska, Poland: Berufliche Weiterbildung und universitäre Ausbildung juristischer Übersetzer und Dolmetscher

17.45 – 18.10 – Harald Lacom, Austria: Erfahrungen eines Richters (und Dolmetschers) mit Dolmetschern im Gerichtssaal Discussion

♫ 20.00 Gala Dinner

POLISH SECTION

(WITH NO SIMULTANEOUS INTERPRETATION INTO OTHER LANGUAGES)

Friday, 4th April 2014, 14.30 – 18.10, Hotel Polonia

14.30 – 14.55 Alexandra Sedunkova, Czech Republic: Recognition of Professional Qualifications of Court Interpreters and Translators (Uznanie zawodowych kwalifikacji tłumaczy sądowych)

14.55 – 15.20 Karolina Nartowska, Austria: Court Interpreters in Austrian and Polish Criminal Proceedings (Tłumacz sądowy w austriackim i polskim procesie karnym: Słabe ogniwo czy sędzia bez togi)

15.20 – 15.45 Magda Olesiuk, Poland: Assistance of an Interpreter / Translator and the Right to a Fair Trial in the Polish Criminal Procedure (Udział tłumacza a prawo do rzetelnego procesu w polskim postępowaniu karnym)

15.45 – 16.10 Katarzyna Filgasova, Czech Republic: Activities of the JTP Union in the Field of Interpreter and

Translator Training (Działałność Związku JTP w zakresie kształcenia tłumaczy)

Coffee break

16.30 – 16. 55 Iwona Imioło, Poland: Legal Status of Court Interpreters and Translators in Poland, Czech Republic and Slovak Republic – a Comparative Analysis (Status prawny tłumaczy sądowych w Polsce, Republice Czeskiej i Republice Słowackiej – analiza porównawcza).

16.55 – 17.20 Ewa Sherwood, UK: Influence of National Law on the Role and Professional Conduct of Court Interpreters in Northern Ireland (Wpływ prawa krajowego na status i etykę zawodową tlumacza sądowego w Irlandii Północnej)

17.20 – 17.45 Joanna Ziemska, Austria: Linguistic and Cultural Problems of Polish Language Translators in

Austria (Problemy z pogranicza językowo-kulturowego tłumacza języka polskiego w Austrii) ▲ Discussion

♫ 20.00 Gala Dinner

PLENARY CLOSING SESSION

(WITH SIMULTANEOUS INTERPRETATION INTO DE PL EN)

Saturday, 5th April 2014, 10.00 – 12.30, Hotel Europejski

10.00 – 10.15 Moderators' report on the debates of the German Section ►PL EN

10.15 – 10.30 Moderators' report on the debates of the Polish Section ►DE EN

10.30 – 10.45 Moderators' report on the debates of the English Section 1 ►DE PL

10.45 – 11.00 Moderators' report on the debates of the English Section 2 ►DE PL

Coffee break

11.20 – 11.50 Liese Katschinka: LIT Search – EULITA's Approach to an EU Database

of Legal Interpreters and Translators . ►DE PL

Discussion on the perspectives of LITs in the European Union

11.50 – 12.30 Summary of the debates and the closing address by the organizers

DE PL EN

FOURTH GENERAL ASSEMBLY OF

THE EUROPEAN LEGAL INTERPRETERS' AND TRANSLATORS' ASSOCIATION

Saturday, 5th April 2014, 13.30 – 17.00, Hotel Europejski

Ramowy program

RAMOWY PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI

„NOWE ZADANIA TŁUMACZY SĄDOWYCH W ROZSZERZONEJ EUROPIE"

Czwartek 3 kwietnia 2014 r.

19.00 – Spotkanie powitalne, Kawiarnia Jama Michalika, ul. Floriańska 45

Piątek, 4 kwietnia 2014 r.

9.00 – 13.30 – Sesja plenarna, sala konferencyjna Hotelu Europejskiego, ul. Lubicz 5

13.30 – 15.00 – Lunch w restauracji Hotelu Europejskiego. Stoisko wydawnictwa Translegis

15.00 – 18.00 – Obrady w sesjach paralelnych: angielskiej, niemieckiej i polskiej

20.00 – 22.00 – Kolacja galowa, Restauracja Hawełka, Rynek Główny 34

 Sobota, 5 kwietnia 2014 r.

10.00 – 13.00 – Zamknięcie sesji plenarnej, sala konferencyjna Hotelu Europejskiego

13.00 – 14.00 Lunch dla uczestników WZ EULITA, restauracja Hotelu Europejskiego

14.00 – 17.00 – VI Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia EULITA, sala konferencyjna

Hotelu Europejskiego

 

17.00 – Zwiedzanie miasta może zostać zorganizowane na prośbę uczestników, patrz www.seekrakow.com

Uwaga: wycieczki zorganizowane do Muzeum Aschwitz-Birkenau trwają 6-7 godz. od godz. 10.00

Wycieczka do Kopalni Soli Wieliczka trwa 4-5 godz. od godz. 11.00

Data opublikowania: 12.02.2014
Osoba publikująca: Monika Curyło