Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

SympozjumTerminologiczne

21 października 2016 roku w Katedrze Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się Sympozjum Terminologiczne zorganizowane przez Katedrę w ramach Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (CTER). Sympozjum zainicjowało wspólne przedsięwzięcie członków CTER, jakim będzie przygotowanie wielojęzycznego słownika terminów przekładoznawczych. Uczestnikami wydarzenia byli uznani polscy badacze przekładu: honorowy członek Rady Konsultantów Słownika - prof. dr hab. U. Dąmbska-Prokop oraz prof. dr hab. B. Lewandowska-Tomaszczyk (UŁ), prof. dr hab. T. Tomaszkiewicz (UAM), prof. dr hab. M. Tryuk (UW),  prof. dr hab. Ł. Bogucki (UŁ), dr hab. Ł. Biel (UW), dr hab. J. Dybiec-Gajer (UP Kraków), dr hab. K. Klimkowski (KUL), dr Ł. J. Berezowski (UŁ), dr A. Chmiel (UAM) i dr A. Gomola (UJ), który pełnił funkcję sekretarza Sympozjum. Gospodarzem i koordynatorem spotkania była dr hab. prof. UJ M. Piotrowska, przewodnicząca CTER.

Data opublikowania: 26.10.2016
Osoba publikująca: Anna Jankowska