Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Obowiązek zasłaniania ust i nosa

Obowiązek zasłaniania ust i nosa

Zgodnie z rozporządzeniem Rektora studenci i doktoranci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa w czasie zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 1967) Rektor UJ informuje, że pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego i osoby trzecie przebywające na terenie Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studenci i doktoranci poza czasem zajęć dydaktycznych są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki we wszystkich przestrzeniach wspólnych Uczelni.
 

Ponadto zgodnie z § 25 ust. 4 pkt 19 zmienionego rozporządzenia postanowiono, że studenci i doktoranci Uniwersytetu Jagiellońskiego są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki również w czasie zajęć dydaktycznych na terenie Uczelni. Obowiązek ten nie dotyczy osób prowadzących zajęcia dydaktyczne.

Treść komunikatu na stronie: https://bip.uj.edu.pl/dokumenty/komunikaty?p_p_id=56_INSTANCE_usocwT9NVTZQ&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=1384597&articleId=149132875&widok=ogloszenie