Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Opcje 2023/2024 zima

Global Understanding

Prowadzący: dr hab. Maria Piotrowska, prof. UJ, dr Mariusz Marczak

W ramach zajęć Global Understanding studenci realizują międzynarodowy projekt interkulturowy we współpracy zdalnej ze studentami z partnerskich uczelni zagranicznych. Projekt koordynowany jest przez konsorcjum Global Partners in Education (GPE) z siedzibą w East Carolina University w Greenville, NC, USA. W tym roku uczestnicy kursu będą mieli okazję współpracować ze studentami z Universidad Regiomontana (UR) z Meksyku.  

Ze względu na specyfikę projektu, zajęcia hybrydowe (offline i online) realizowane są w sali uczelnianej. Łączenia wideokonferencyjne, których termin zostanie podany w stosownym czasie, poprzedzają zajęcia wprowadzające do kursu. Projekt obejmuje ustną i pisemną komunikację w czasie rzeczywistym w trybie wideokonferencji i e-tandemów (pods) oraz pracę asynchroniczną, a studenci omawiają z partnerami zagranicznymi wybrane tematy obejmujące różne sfery życia, w tym ich własne doświadczenia i poglądy. Zajęcia odbywają się w języku angielskim, co pozwala rozwijać umiejętności komunikacyjne w tym języku, kompetencje interkulturowe, a także umiejętność pracy zdalnej w zespole, niezbędną na współczesnym rynku tłumaczeniowym oraz na szeroko pojętym rynku pracy. Co ważne, blisko 80% czasu podczas zajęć poświęcone jest dyskusjom z partnerami, natomiast pozostałe 20% wykorzystywane jest na niezbędne przygotowania i refleksję nad doświadczeniem. Zajęcia kończą się uzyskaniem certyfikatu uczestnictwa w projekcie telekolaboracyjnym, który wystawia East Carolina University w Greenville, NC, USA i Uniwersytet Jagielloński. Warto go zdobyć i załączyć do swojego CV.

xx

Prowadzący: