Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekty badawcze i tłumaczeniowe

Uchodźcy w Krakowie
„Uchodźcy w Krakowie” to projekt realizowany przez studentki Katedry Przekładoznawstwa UJ, Katarzynę Dulowską, Natalię Ferens, Wiktorię Hercog i Olhę Tuchapską, pod kierunkiem dr Katarzyny Liber-Kwiecińskiej, którego celem jest stworzenie strony internetowej, na której uchodźcy z Ukrainy znajdą aktualne informacje ułatwiające im życie w nowym miejscu. więcej o

Gramatyka w przekładzie
Monografia pod redakcją dr. Łukasza Wiraszki, której autorami są studenci Katedry Przekładoznawstwa ukazuje

znaczenie gramatyki w przekładzie interlingwalnym oraz znaczeniotwórczą funkcję elementów gramatycznych w tekście źródłowym i jego przekładzie z perspektywy językoznawstwa kognitywnego.

więcej o

Tłumacz oczami społeczeństwa
W roku 2019 studenci Katedry Przekładoznawstwa pod kierunkiem dr Katarzyny Liber-Kwiecińskiej zrealizowali kilka projektów badawczych pod wspólną nazwą "Tłumacz oczami społeczeństwa". Wyniki badań zostały opublikowane w tomie o tym samym tytule. więcej o

Subiektywne aspekty znaczenia w przekładzie naukowym

Subiektywne aspekty znaczenia w przekładzie naukowym z perspektywy językoznawstwa kognitywnego: badania wstępne z wykorzystaniem korpusu równoległego „jeden do wielu” na przykładzie tłumaczenia angielsko-polskiego

Projekt badawczy zrealizowany przez dr. Łukasza Wiraszkę w ramach konkursu Miniatura 3, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki, nr grantu 2019/03/X/HS2/00290

więcej o

Grupy robocze EMT

Jako instytucja stowarzyszona w ramach międzynarodowej sieci EMT (European Master’s in Translation), zrzeszającej uczelnie spełniające wysokie standardy kształcenia w zakresie kształcenia tłumaczy, w tym kadr dla europejskich instytucji publicznych, pracownicy Katedry, prof. Maria Piotrowska, dr Katarzyna Liber-Kwiecińska, dr Mariusz Marczak i mgr Krzysztof Łoboda, uczestniczą w pracach grup roboczych powołanych przy Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej.

więcej o

Razem ku przemianie świata

Wykonany przez studentów Katedry Przekładoznawstwa pod kierunkiem dr Olgi Masteli przekład pt. „Razem ku przemianie świata – Niezbędnik projektów w duchu Transition” dostępny jest na stronie https://transitionnetwork.org/resources/razem-ku-przemianie-swiata-niezbednik-projektow-w-duchu-transition/.

więcej o

Cochrane Project

W maju 2020 r. w ramach zajęć Narzędzia CAT studenci I roku zrealizowali zespołowy projekt tłumaczeniowy Cochrane Project na rzecz międzynarodowej organizacji Cochrane (www.cochrane.org) z siedzibą w Londynie. Projekt zorganizowany został przy współpracy z Collegium Medicum UJ i Cochrane Polska. Projektem kierował dr Mariusz Marczak.

więcej o

Xawery Pusłowski. Tłumaczenie katalogu wystawy Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

W ramach kontynuacji współpracy między Katedrą Przekładoznawstwa a Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2020 roku pod kierunkiem dr Olgi Masteli powstał projekt tłumaczeniowy Xawery Pusłowski. Tłumaczenie katalogu wystawy Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

więcej o

Znajomość kryteriów oceny wiarygodności zeznań świadka a jakość tłumaczenia

 

W latach 2017–2018 studentki Katedry Przekładoznawstwa pod kierunkiem dr Katarzyny Liber-Kwiecińskiej  zrealizowały projekt badawczy Znajomość kryteriów oceny wiarygodności zeznań świadka a jakość tłumaczenia, w którym wzięło udział 20 tłumaczy i 40 sędziów kompetentnych.

więcej o

Dotknij kultury

Studenci Katedry do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową w ramach zajęć tłumaczeniowych prowadzonych przez dr Olgę Mastelę w semestrze letnim 2017/2018 roku zrealizowali projekt o dużym znaczeniu społecznym: przygotowali angielskie tłumaczenie Przewodnika po zabytkach Collegium Maius dla osób słabowidzących.

więcej o

AudioMovie

Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową jest jednym z partnerów konsorcjum, które w latach 2015-2018 realizuje projekt "AudioMovie - Kino Dostępne dla Wszystkich" finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

więcej o

OpenArt

Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową była jednym z partnerów konsorcjum, które w latach 2013-2016 realizowało projekt OPENART „Sztuka współczesna dla wszystkich" finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

więcej o

GPE

Projekt Global Partners in Education powstał w 2003 roku z inicjatywy East Carolina University i obecnie zrzesza ponad 40 uczelni z całego świata. Celem GPE jest wspieranie i promocja współpracy pomiędzy uczelniami i studentami pochodzącym z różnych kręgów kulturowych, a kurs Global Understanding jest sztandarowym przedsięwzięciem tej organizacji.

więcej o

English Evaluative Concepts

Projekt, w którym uczestniczą badacze reprezentujący różne dziedziny wiedzy, przede wszystkim translatolodzy i językoznawcy, z kilku uczelni i ośrodków europejskich (Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową Uniwersytet Jagielloński; Queens' University of Belfast; Nida Institute, Misano) ma na celu analizę i opis tego, jak określone pojęcia wartościujące zostają zapośredniczone w tłumaczeniach tekstów religijnych i dewocyjnych z języka angielskiego na inne języki i z innych języków na język angielski.

więcej o

PICT

W latach 2011-2013 Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową, jako jedyna w Polsce jednostka naukowa, była jednym z partnerów konsorcjum, które zrealizowało projekt PICT (ang. Promoting Intercultural Competence in Translators).

więcej o

OPTIMALE

W dniach 15-16 lutego 2013 Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową zorganizowała międzynarodowe warsztaty dla dydaktyków przekładu. Wydarzenie to było częścią projektu OPTIMALE: Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe, finansowanego z środków Unii Europejskiej.

więcej o