Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt tłumaczeniowy Cochrane Project

Logo firmy PhasePoczynając od  maja 2020 r. do chwili obecnej w ramach zajęć Narzędzia CAT nasi studenci zrealizowali już pięć edycji zespołowego projektu tłumaczeniowego Cochrane Project na rzecz międzynarodowej organizacji Cochrane (www.cochrane.org) z siedzibą w Londynie. Projekt zainicjowany został za pośrednictwem realizowany Collegium Medicum UJ i realizowany jest we współpracy z Cochrane Polska oraz firmą Phrase, która na potrzeby projektu udostępnia nam za zasadach licencji akademickiej zaawansowane narzędzie do zarządzania projektami tłumaczeniowymi i lokalizacyjnymi Phrase (dawniej Memsource Cloud). Cochrane to niezależna organizacja typu non-profit, której celem jest wspieranie personelu medycznego, pacjentów, opiekunów, badaczy i sponsorów poprzez poszerzanie wiedzy zdrowotnej oraz opracowywanie i streszczanie wyników badań naukowych. Nasi studenci tłumaczyli z języka angielskiego na polski streszczenia publikacji naukowych z dziedziny medycyny, które następnie opublikowano na stronach internetowych Cochrane Library (https://poland.cochrane.org/pl/aggregator/sources/2). Teksty te służą osobom poszukującym rzetelnych informacji na aktualne tematy medyczne, np. korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania antybakteryjnych płynów do płukania jamy ustnej lub aerozoli do nosa u chorych na COVID-19 w celu poprawy stanu zdrowia pacjentów i ochrony leczących ich pracowników opieki zdrowotnej. Uczestnicy projektu otrzymali stosowne zaświadczenia potwierdzające udział w przedsięwzięciu. Wykonane przez nich tłumaczenia z jednej strony pozwalają zbierać cenne doświadczenie we współpracy z realnym klientem, z drugiej zaś umożliwiają podjęcie działań na rzecz społeczeństwa.