Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Praca i obrona

Informacje dla magistrantów

Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego zgodnie z § 20 Regulaminu studiów jest:

 1. spełnienie wszystkich wymogów określonych w programie studiów,
 2. sprawdzenie pisemnej pracy dyplomowej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego,
 3. uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej zgodnie z § 19 Regulaminu studiów,
 4. złożenie wszystkich wymaganych dokumentów określonych w zarządzeniu Rektora w sekretariacie jednostki prowadzącej tok studiów

Język obrony

 1. Jeśli praca magisterska jest napisana w języku polskim, obrona odbywać się będzie w języku polskim, a tłumaczenie będzie z języka polskiego na język angielski.
 2. Jeśli praca magisterska jest napisana w języku angielskim, obrona odbywać się będzie w języku angielskim, a tłumaczenie będzie z języka angielskiego na język polski.
 3.  Jeśli praca magisterska jest napisana w języku innym niż język polski i angielski, obrona odbywać się będzie w języku pracy, a tłumaczenie będzie z języka polskiego na język angielski.

Terminy obron prac magisterskich

Al. Mickiewicza 9a, pok. 405

WRZESIEŃ

 

Przed obroną

 1. Student na trzy tygodnie przed obroną, ale nie później niż do 01 września ostatniego roku akademickiego przesyła na adres mailowy sekretariatu dane dotyczące pracy tj. ostateczny tytuł pracy w języku pracy, nazwisko autora pracy, promotora i recenzenta

 2. Student przed obroną wypełnia w systemie AP formularz zawierający szczegółowe dane dotyczące: tematu pracy, słowa kluczowe, streszczenie w języku polskim, angielskim.

 3. Student na 2 tygodnie przed obroną, ale nie później niż do 15 września ostatniego roku akademickiego w ramach toku studiów wprowadza do systemu AP ostateczną wersje pracy w postaci scalonego pliku PDF oraz ewentualnych załączników

 4. Student przed obroną składa w sekretariacie dokumenty wymagane do dopuszczenia do egzaminu dyplomowego, tj. :

 • a) wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów;

 • b) potwierdzenie uiszczenia opłaty za wydanie dyplomu lub odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów – w przypadku, gdy płatność nie została zaksięgowana najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego;

 • c) oświadczenie o posiadaniu dostępu do urządzenia obsługującego wybraną technologię informatyczną wyposażonego w kamerę i mikrofon oraz dostępu do sieci Internet, zapewniających odpowiednią jakość przekazu audio i wideo – OBRONA ZDALNA

 • d) informacja o planowanej obecności innych osób w trakcie egzaminu dyplomowego – OBRONA ZDALNA, jeżeli obecność innych osób wynika z ustalonych z Działem ds. Osób Niepełnosprawnych UJ warunków adaptacji egzaminu dyplomowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami;

 • e) oświadczenie o wypełnieniu wszystkich obowiązków wynikających z regulaminów wybranych form wsparcia realizowanych na UJ w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej- ZintegrUJ – w przypadku, gdy student korzystał z ww. form wsparcia.

 1. Student po zaliczeniu wszystkich przedmiotów, zaznacza na swoim profilu USOSweb opcję "TAK" przy formule "Czy zgłosić do rozliczenia".

Odbiór dyplomu i opłaty

 1. Opłata za dyplom i suplement do dyplomu naliczana jest na podstawie złożonego wniosku przez studenta

 1. Dane do wpłaty za dyplom i suplement widoczne są w systemie USOSweb (dla studentów >moje studia >płatności)

 1. Informacja od kiedy dyplom wraz z suplementem będzie możliwy do odbioru pojawi się na stronie „Mój USOSweb”

 1. Student rozlicza się z biblioteką. Jeżeli rozliczenie nastąpiło w dniu odbioru dokumentów absolwent przedkłada zaświadczenie o rozliczeniu się z biblioteką.

Biuro Karier UJ przypomina i zachęca do wypełnienia formularza.

Wypełniając formularz Absolwent UJ ma możliwość otrzymywania informacji o wydarzeniach i ofertach w których mogą brać udział również absolwenci (zgoda na przetwarzanie adresu mailowego) oraz wzięcia udziału w przeprowadzanych ankietach ( zgoda na przetwarzanie numeru telefonu).

Formularz dostępny jest po zalogowaniu się na stronie w USOSweb.

Pliki do pobrania
docx
STRONA TYTUŁOWA PRACY MAGISTERSKIEJ
docx
STRONA TYTUŁOWA PRACY MAGISTERSKIEJ – wersja w języku angielskim 
pdf
 WNIOSEK o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia od roku akademickiego 2019/2020 oraz którzy wznowili studia od roku akademickiego 2019/2020
pdf
 WNIOSEK o wydanie dodatkowych odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020
pdf
 OŚWIADCZENIE - ZintegrUJ
pdf
OŚWIADCZENIE- Doskonały Uniwersytet
pdf
OŚWIADCZENIE STUDENTA - PRZED dopuszczenia do egzaminu dyplomowego - OBRONA ZDALNA
pdf
 ZARZĄDZENIE nr 83 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 28 lipca 2020 roku w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac
pdf
 ZARZĄDZENIE nr 3 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie: dokumentów wymaganych do dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego
pdf
ARCHIWUM PRAC (AP) - Instrukcja dla studentów