Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie na konferencję ŚRODOWISKO INFORMACYJNE TŁUMACZA

Zaproszenie na konferencję ŚRODOWISKO INFORMACYJNE TŁUMACZA

Konferencja odbędzie się na MS Teams 8 i 9 marca 2024 roku

Instytut Studiów Informacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

i Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych „TEPIS”

wraz z Katedrą Przekładoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

serdecznie zapraszają na

 

MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ

„ŚRODOWISKO INFORMACYJNE TŁUMACZA”

8-9 marca 2024 roku

online, MS Teams

 

Spotkajmy się, aby oddać należne miejsce żmudnej, niewidocznej i rzadko opisywanej pracy tłumaczy ustnych i pisemnych, która polega na pozyskiwaniu i przetwarzaniu informacji na potrzeby przekładu.
Zapraszamy Państwa do wspólnego wejrzenia w tajniki warsztatu informacyjnego tłumacza, który aby przełożyć, musi najpierw zrozumieć, a w tym celu zgromadzić i przyswoić niezbędne informacje.
Podzielmy się pochodzącą z własnej praktyki wiedzą o tym, jak i gdzie szukać, by nie zbłądzić.
Posłuchajmy, jak badacze opisują działania tłumaczy w języku nauki.
Wspólnie, w gronie profesjonalistów przekładu i nauki, zastanówmy się, co dla naszych zawodów oznacza rozwój sztucznej inteligencji i inne zmiany technologiczne.
Doceńmy swoje umiejętności i zaczerpnijmy z umiejętności cudzych.

Na konferencję zapraszamy wszystkich uczestników procesów komunikacji zapośredniczonej przez przekład: tłumaczy wszystkich specjalności, naukowców wszelkich dyscyplin, przyszłych adeptów zawodów informacyjnych i profesji związanych z tłumaczeniem, studentów i doktorantów, a także odbiorców przekładu: agencje tłumaczeniowe, wydawnictwa, dziennikarzy, czytelników oraz wszystkich zainteresowanych.

Konferencja odbywa się zdalnie na platformie MS Teams w piątek i sobotę 8-9 marca 2024 roku.
Obrady prowadzone są głównie w języku polskim (zob.
PROGRAM_PL_aktualny.docx).

Grono prelegentów obejmuje:

 1. czynnych tłumaczy ustnych i pisemnych, mających w swojej kombinacji roboczej język polski,
 2. badaczy z zakresu przekładoznawstwa, będących jednocześnie czynnymi tłumaczami,
 3. naukowców reprezentujących naukę o informacji (informatologię).

W toku obrad przeplatają się dwie formy wystąpień:

 1. prelegenci będący tłumaczami prowadzą 60- lub 90-minutowe sesje warsztatowe, podczas których szczegółowo omawiają własny warsztat informacyjny i praktyki informacyjne zmobilizowane na potrzeby konkretnego przedsięwzięcia przekładowego, zgodnie z metodyką studium przypadku; po sesji następuje dyskusja z udziałem publiczności;
 2. uczeni informatolodzy i przekładoznawcy przedstawiają referaty 20-minutowe, w których wskazują wspólne obszary badawcze przekładoznawstwa i nauki o informacji, z uwzględnieniem alfabetyzmu informacyjnego (information literacy) i roli nowych technologii (w tym sztucznej inteligencji) w pracy tłumacza.

Konferencję inauguruje wykład, który wygłosi prof. dr hab. Mariusz Flasiński, wybitny specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji z Katedry Systemów Informatycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tematy konferencji:

 • warsztat informacyjny tłumacza literackiego,
 • warsztat informacyjny tłumacza ustnego, w tym w instytucjach międzynarodowych lub w dyplomacji,
 • warsztat informacyjny pisemnych tłumaczy specjalistycznych,
 • kompetencje informacyjno-komunikacyjne tłumaczy (information literacy),
 • wspólne pola i metody badań przekładoznawstwa i informatologii,
 • nowe technologie w pracy tłumacza, w tym sztuczna inteligencja,
 • specyficzne zachowania informacyjne tłumaczy (np. eksplicytacja).

Cele konferencji:

 • Umożliwienie uczestnikom konferencji bezpośredniego poboru wiedzy na temat strategii i technik wyszukiwania informacji przez zawodowych tłumaczy, a następnie wykorzystania jej we własnej pracy naukowej lub przekładowej (aspekt aplikacyjny).
 • Podsumowanie aktualnego stanu wiedzy na temat wpływu sztucznej inteligencji na zachowania informacyjne tłumaczy.
 • Uzyskanie unikatowego wglądu badawczego w praktyki informacyjne czynnych tłumaczy ustnych i pisemnych, mających w kombinacji roboczej język polski.
 • Wytyczenie wspólnych obszarów badawczo-wdrożeniowych przekładoznawstwa i nauki o informacji (informatologii).

Terminarz i opłaty

Udział w konferencji wymaga rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego online.
Można rejestrować się do 6 marca 2024 r.
Formularz zgłoszeniowy:
https://forms.office.com/e/CYeXcurBPY

Opłaty – za całe dwa dni konferencji:

 1. członkowie PT TEPIS: 75,00 PLN
 2. pracownicy, studenci i doktoranci UJ: BEZPŁATNIE
 3. pozostałe zgłoszenia: 150,00 PLN

Informacje dotyczące sposobu uiszczania opłaty konferencyjnej znajdują się w formularzu zgłoszeniowym.

Rejestracja

Udział w konferencji wymaga rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego online.
Można rejestrować się do 6 marca 2024 r.

Formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj.

Kod QR do zgłoszenia

Program

Program konferencji znajduje się pod tym linkiem.
Datę ostatniej aktualizacji umieszczono w nagłówku.

Praktyczne informacje

Konferencja odbywa się ZDALNIE na platformie MS Teams udostępnianej przez Uniwersytet Jagielloński.
Wszystkie informacje praktyczne dotyczące połączenia zdalnego znajdują się w formularzu zgłoszeniowym.

Rada naukowa

dr hab., prof. UJ Magdalena Wójcik, Instytut Studiów Informacyjnych UJ
dr Marta Czyżewska, Prezes Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych PT TEPIS
dr hab., prof. UJ Maria Piotrowska, Katedra Przekładoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Paloma Korycińska, Instytut Studiów Informacyjnych UJ

Komitet organizacyjny

Z ramienia współorganizatorów:
dr hab., prof. UJ Magdalena Wójcik, Instytut Studiów Informacyjnych UJ
dr Marta Czyżewska, prezes PT TEPIS
dr Paloma Korycińska, Instytut Studiów Informacyjnych UJ

Kontakt

Wszelkie pytania prosimy kierować do Palomy Korycińskiej: paloma.korycinska@uj.edu.pl, dla osób z UJ najszybszy kontakt przez MS Teams

Partnerzy i sponsorzy

Partner
Katedra Przekładoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego
Kierownik: dr hab., prof. UJ Maria Piotrowska