Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia magisterskie

W ramach studiów magisterskich na kierunku przekładoznawstwo dostępne są dwie ścieżki kształcenia:

Studia magisterskie na kierunku przekładoznawstwo spełniają wymogi określone przez Dyrekcją Generalną ds. Tłumaczeń Komisji Europejskiej w ramach sieci EMT (European Master's in Translation). Katedra Przekładoznawstwa należy do prestiżowej sieci uniwersytetów kształcących tłumaczy, które uzyskały akredytację EMT, tym samym nasi studenci i studentki mają pewność, że uczymy według najwyższych standardów! Więcej informacji o projekcie EMT można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej.

Elektroniczna rejestracja kandydatów

TERMINY REKRUTACJI

Aby zapisać się na nasze studia, na stronie rekrutacji www.irk.uj.edu.pl należy wybrać kierunek przekładoznawstwo.

Studia z przekładoznawstwa to trwające dwa lata studia, których celem jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych wielojęzycznych specjalistów z branży tłumaczeń i lokalizacji oprogramowania. W ramach studiów przewidziano zajęcia praktyczne z przekładu specjalistycznego, audiowizualnego i komputerowych technologii tłumaczeniowych, staże w branży tłumaczeniowej oraz wykłady i zajęcia z metodologii badań kulturo- i przekładoznawczych. Z uwagi na zakres kształcenia kandydaci muszą posiadać znajomość dwóch języków obcych (w tym języka angielskiego na poziomie zaawansowanym), doskonałą znajomość języka polskiego oraz umiejętność obsługi komputera przynajmniej na poziomie podstawowym.

Studia podyplomowe

Zapraszamy na studia podyplomowe dla tłumaczy 2023/2024.

Zapraszamy do wyboru jednej z trzech specjalizacji:

  • tłumaczenia tekstów specjalistycznych
  • tłumaczenia uwierzytelnione i środowiskowe
  • tłumaczenie ustne

​Prowadzimy nabór do następujących grup językowych: angielska, francuska, hiszpańska, niemiecka,  włoska.

Studia trwają dwa semestry i kończą się egzaminem.