Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia magisterskie

Studia magisterskie: przekładoznawstwo to trwające dwa lata studia, któych celem jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych wielojęzycznych specjalistów z branży tłumaczeń i lokalizacji oprogramowania. W ramach studiów przewidziano zajęcia praktyczne z przekładu specjalistycznego, audiowizualnego i komputerowych technologii tłumaczeniowych, staże w branży tłumaczeniowej oraz wykłady i zajęcia z metodologii badań kulturo- i przekładoznawczych. Z uwagi na zakres kształcenia kandydaci muszą posiadać znajomość dwóch języków obcych (w tym języka angielskiego na poziomie zaawansowanym), doskonałą znajomość języka polskiego oraz umiejętność obsługi komputera przynajmniej na poziomie podstawowym. 

Elektroniczna rejestracja kandydatów

TERMINY REKRUTACJI

Studia podyplomowe

Zapraszamy na studia podyplomowe dla tłumaczy 2022/2023

Zapraszamy do wyboru jednej z trzech specjalizacji:

  • tłumaczenia tekstów specjalistycznych
  • tłumaczenia uwierzytelnione i środowiskowe
  • tłumaczenie ustne

​Prowadzimy nabór do następujących grup językowych: angielska, francuska, hiszpańska, niemiecka,  włoska.

Studia trwają dwa semestry i kończą się egzaminem.