Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Publikacje pracowników

„Oczyma duszy…” (2013)

dr Olga Mastela

Prezentowana monografia to oryginalne studium polskiej recepcji Zimowej opowieści Williama Shakespeare’a, wzbogacające polską szekspirologię, badania historycznoliterackie, historycznokulturowe i przekładoznawcze dotyczące przekładów literackich w Polsce i ich funkcjonowania w polskim polisystemie kulturowym. Dzięki nieustannemu przywoływaniu kontekstów polskich i zagranicznych Olga Mastela nie tylko bada recepcję Zimowej opowieści, ale także ukazuje polską kulturę inteligencką oraz jej naukowy i kulturalny wkład w przetrwanie między innymi okresu zaborów, w którym systematycznie niszczono polskość we wszystkich jej odmianach.

Badając przekłady, autorka przyjmuje stanowisko deskrypcyjne, unika ocen, odwołuje się natomiast do odniesień interpretacyjnych i kulturowych. Jej omówienia charakterystycznych cech i konsekwencji wyborów tłumaczy bazują na szerokiej wiedzy przekładoznawczej. Połączenie warsztatu przekładoznawczego z rzetelną orientacją w zagadnieniach literaturoznawczych w ogóle, a w zagadnieniach dotyczących twórczości i języka Shakespeare’a w szczególności, dało bardzo ciekawy, pouczający i nowatorski wgląd w „polskiego” Shakespeare’a.
 

Z recenzji prof. dr hab. Marty Gibińskiej

 

Proces decyzyjny tłumacza (2016)

dr hab. Maria Piotrowska prof. UJ

Proces decyzyjny tłumacza jest pierwszym na rynku polskim metodycznym kompendium z dziedziny pedagogiki przekładu, które w sposób nowoczesny i całościowy ujmuje zagadnienia dotyczące kształcenia tłumaczy. Metodyka nauczania przekładu przedstawiona jest jako subdyscyplina przekładoznawstwa, a kluczowa koncepcja tłumaczenia strategicznego stanowi fundament teoretyczny przy omówieniu istotnych zagadnień metodycznych: typów kształcenia, celów edukacyjnych, specjalizacji oraz kompetencji tłumacza. Książka poszerza horyzonty metodyczne i jest skierowana do wszystkich czytelników zainteresowanych edukacją tłumacza − zarówno początkujących, jak i doświadczonych nauczycieli przekładu, jego teoretyków i praktyków.

 

 

CALL for Openness (2016)

Marczak, M., Krajka, J. (eds.)

This volume explores multiple dimensions of openness in ICT-enhanced education. The chapters, contributed by researchers and academic teachers, present a number of exemplary solutions in the area. They involve the use of open-source software, innovative technologies, teaching/learning methods and techniques, as well as examine potential benefits for both teachers’ and students’ cognitive, behavioural and metacognitive development.

Communication and Information Technology in (Intercultural) Language Teaching (2013)

dr Mariusz Marczak

The topic of this book is in congruence with the current trends in foreign language education worldwide. On the one hand, it tackles the concept and implementation of intercultural language teaching; on the other, it analyses the circumstances in which information and communication technology may be utilised in the contemporary EFL classroom. Both intercultural teaching and Computer Assisted Language Learning (CALL) have been promoted by national/international educational documents in Europe, the USA and Asia, and endorsed by international organisations, including the Council of Europe and UNESCO. This book constitutes a pioneering attempt at establishing the role of ICT in English language and culture teaching within the Polish education system. However, the research instruments used within both research modules are applicable to other education systems worldwide, while the results obtained have implications for intercultural and computer-assisted language education in international contexts. The research results presented in the book highlight to the broad EFL profession a wide range of issues relating to the use of ICT in the foreign language classroom. They also offer materials writers, software designers and EFL teachers a set of criteria with which to evaluate the intercultural component of CALL software.

Kultura živog jezika (2012)

dr Katarzyna Liber-Kwiecińska, mgr Slavica Prpa

Niniejsza książka dedykowana jest wszystkim, którzy pragną lepiej poznać kulturę żywego języka serbskiego. Zawarte w niej autorskie nagrania oraz aktualne teksty o charakterze naukowym, prawnym, prasowym i użytkowym mają na celu poszerzenie lingwistycznych, socjolingwistycznych i pragmatycznych kompetencji komunikacyjnych i kulturowych. Założeniem autorek było stworzenie nowatorskiego połączenia nagrań i tekstów, które zaprezentują współczesny stan języka serbskiego za pomocą nowej, aktualnej leksyki, terminologii specjalistycznej oraz specyfiki kulturowej wpisanej w rytuały komunikacyjne Serbów.Konstrukcja książki podzielonej na sześć głównych rozdziałów umożliwia lekturę stopniującą poziom trudności tekstów. Również podział każdego z rozdziałów na konkretne zakresy tematyczne ułatwi Czytelnikowi wybór interesującej go dziedziny życia oraz zaprezentowanie jej w różnych rejestrach stylistycznych i na określonym poziomie kompetencji językowej.

Kultura živog jezika (2012)

dr Katarzyna Liber-Kwiecińska, mgr Slavica Prpa

Niniejsza książka dedykowana jest wszystkim, którzy pragną lepiej poznać kulturę żywego języka serbskiego. Zawarte w niej autorskie nagrania oraz aktualne teksty o charakterze naukowym, prawnym, prasowym i użytkowym mają na celu poszerzenie lingwistycznych, socjolingwistycznych i pragmatycznych kompetencji komunikacyjnych i kulturowych. Założeniem autorek było stworzenie nowatorskiego połączenia nagrań i tekstów, które zaprezentują współczesny stan języka serbskiego za pomocą nowej, aktualnej leksyki, terminologii specjalistycznej oraz specyfiki kulturowej wpisanej w rytuały komunikacyjne Serbów.Konstrukcja książki podzielonej na sześć głównych rozdziałów umożliwia lekturę stopniującą poziom trudności tekstów. Również podział każdego z rozdziałów na konkretne zakresy tematyczne ułatwi Czytelnikowi wybór interesującej go dziedziny życia oraz zaprezentowanie jej w różnych rejestrach stylistycznych i na określonym poziomie kompetencji językowej.