Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dokumenty dla słuchaczy studiów podyplomowych

  1. REGULAMIN studiów podyplomowych obowiązujący od 1 października 2019 r.
  2. Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 lipca 2018 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 19 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 7 marca 2018 roku w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019
  3. Informacja dla kandydatów na studia nieposiadających polskiego obywatelstwa
  4. Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim
  5. TEKST PEŁNOMOCNICTWA dostępny tutaj
  6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby studiów podyplomowych
  7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów przyjętych spoza ERK