Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Global Partners in Education

Projekt Global Partners in Education powstał w 2003 roku z inicjatywy East Carolina University i obecnie zrzesza ponad 40 uczelni z całego świata. Celem GPE jest wspieranie i promocja współpracy pomiędzy uczelniami i studentami pochodzącym z różnych kręgów kulturowych, a kurs Global Understanding jest sztandarowym przedsięwzięciem tej organizacji.

Opcja Komunikacja międzykulturowa w nowych mediach ma formę warsztatów, podczas których studenci omawiają po angielsku z rówieśnikami z zagranicznych uczelni partnerskich (m. in. z East Carolina University z USA) kwestie takie jak życie studenckie, zwyczaje i tradycje, wartości i sens życia oraz stereotypy i uprzedzenia. Dyskusje te mają na celu zapoznanie studentów z innymi kulturami oraz  uwrażliwienie ich na problematykę komunikacji międzykulturowej; rozmowy odbywają się za pośrednictwem internetowych narzędzi komunikacyjnych (wideokonferencja, chat, media społecznościowe) umożliwiających interakcję (ustną i pisemną) w czasie rzeczywistym.

Głównym celem zajęć jest kształtowanie kompetencji niezbędnych w zawodzie tłumacza takich jak umiejętność komunikacji międzykulturowej, praktyczna znajomość strategii komunikacyjnych gwarantujących sukces w posługiwaniu się językiem angielskim jako językiem komunikacji międzynarodowej (ELF), a także umiejętność pracy zdalnej w zespole.