Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Działalność Katedry

Powstanie Katedry

Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową została założona w lipcu 2002, na mocy umowy zawartej przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Jego Magnificencję prof. dr hab. Franciszka Ziejkę i Dyrektora Generalnego UNESCO, Koichiro Matsuurę. Pierwszym Kierownikiem Katedry mianowana została prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska, a od października 2012 jednostką kieruje prof. dr hab. Marcela Świątkowska. Katedra należy do światowej sieci Katedr UNESCO, których jest w tej chwili ponad 500 w różnych krajach na całym świecie. W grudniu 2006 Katedra – dotąd wirtualna – zyskała status jednostki naukowo-dydaktycznej działającej w strukturach UJ. Od stycznia 2015 roku Katedra funkcjonuje pod nazwą: Katedra do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową. W październiku 2016 roku kierownictwo Katedry objęła prof. UJ dr hab. Maria Piotrowska.

Katedra realizuje swoje cele w ramach zintegrowanego programu badawczego i dydaktycznego, na płaszczyźnie lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Celem ogólnym jest zintegrowanie i rozbudowanie istniejących programów szkolenia tłumaczy – w  zakresie wszystkich form przekładu ustnego i pisemnego – wobec potrzeb, jakie stwarza istniejąca sytuacja polityczno-gospodarcza i kulturalna po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej.

Nasze studia II stopnia zostały wyróżnione w konkursie „Studia z Przyszłością”. Oprócz certyfikatu akredytacyjnego Katedra otrzymała dodatkowe wyróżnienie: Lider Jakości Kształcenia, którym zostały odznaczone kierunki z najwyższą punktacją. Więcej informacji TUTAJ

Z ogromną przyjemnością i satysfakcją informujemy również, że Katedra Przekładoznawstwa otrzymała akredytację EMT - prestiżowej sieci uniwersytetów kształcących tłumaczy.

Dydaktyka

Nasza oferta dydaktyczna to: studia magisterskie II stopnia, studia podyplomowe dla tłumaczy, kursy dla tłumaczy.

Zapraszamy absolwentów studiów licencjackich znających języki obce na studia magisterskie: PRZEKŁADOZNAWSTWO.

W Katedrze tłumaczymy z angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego, ukraińskiego, włoskiego  – główny nacisk kładziemy na praktykę przekładu oraz połączenie jej z teorią. 

Szczegóły na temat aktualnej oferty dydaktycznej znajdziesz tutaj:

http://www.przeklad.filg.uj.edu.pl/dydaktyka

Istotnym elementem działalności Katedry są też badania naukowe dotyczące przekładu pisemnego i ustnego, tłumaczenia audiowizualnego i audiodeskrypcji oraz komunikacji  międzykulturowej.

Badania naukowe

Dotyczą głównie usprawnienia wszystkich etapów procesu szkolenia tłumaczy, które nie ma jeszcze w Polsce ustalonej tradycji. Nacisk na wypracowanie metod uczenia za pośrednictwem Internetu oraz przygotowywanie baz danych.

Projekt PICT Promoting Intercultural Competence in Translators

Cele projektu PICT (Promoting Intercultural Competence in Translators)  to, po pierwsze, ocena aktualnego stanu nauczania komunikacji międzykulturowej na studiach drugiego cyklu w UE oraz zbadanie przyszłych oczekiwania w tej dziedzinie. Drugim celem jest stworzenie narzędzi dostępnych dla wszystkich instytucji szkolnictwa wyższego w UE, które ułatwią włączenie nauczania kompetencji międzykulturowej program nauczania na studiach tłumaczeniowych.

www.pictllp.eu

Projekt OPTIMALE: Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe

W dniach 15-16 lutego 2013 Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową zorganizowała międzynarodowe warsztaty dla dydaktyków przekładu. Wydarzenie to było częścią projektu OPTIMALE: Optimising Professional Translator Training in a Multilingual Europe, finansowanego z środków Unii Europejskiej. Warsztaty otworzyli Prodziekan Wydziału Filologicznego ds. dydaktyki dr hab. Władysław Witalisz oraz prof. dr hab. Elżbieta Tabakowska i dr hab. Maria Piotrowska. Sesje warsztatowe prowadzili prof. Elisabeth Lavault-Olléon z Uniwersytetu w Grenoble, dr Marcel Thelen z Uniwersytetu Zuyd w Maastricht  oraz dr Daniel Linder z Uniwersytetu w Salamance. Dyskusjom plenarnym przewodzili mgr Dariusz Hanusiak i mgr Krzysztof Łoboda z Katedry UNESCO UJ.  W warsztatach uczestniczyło 25 gości z Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Islandii, Niemiec, Słowacji, Ukrainy oraz nauczyciele akademiccy z Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Gdańskiego.

Wymiana

Rozwijanie współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi o analogicznym profilu przez wymianę doświadczeń, studentów i kadry, udostępnianie programów i materiałów dydaktycznych, prowadzenie wspólnych warsztatów, seminariów, itp.

Partnerzy

Dziękujemy firmie Memsource za udzielenie nam darmowego dostępu do swojej platformy poprzez the Memsource Academic Edition