Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Seminaria

MA seminar

MA seminar - Translation 1

dr Olga Mastela

 

MA seminar

MA seminar - Translation 2  –  (WF.KPP-SM.I.1-2)

dr Katarzyna Liber-Kwiecińska

The seminar is devoted to the work of sworn translators, conference and community interpreters and covers, among others, the following areas: the interpreter’s cooperation with authorities and institutions, ethical aspects of the interpreter’s and translator’s work, the practical dimension of the communication with the recipients, psychological aspects of the interpreter’s work, the interpreter’s credibility, non-verbal communication in the interpreter’s work, etc. The seminar is meant for those interested in conducting empirical research, those willing to carry out field work and to explore the nature of interpreter’s work with the use of interdisciplinary tools.

During the course, we shall discuss the assumptions of empirical methodology, the option of using qualitative or quantitative methods. We will learn the tools that make work with data easier, we will talk about research ethics and integrity, and we shall learn a critical approach to sources and scientific data. The participants will get to know what makes a good MA thesis, what mistakes are common among graduate students, and what details need to be taken care of.

In order to join the seminar, you need an open mind, the eagerness to explore reality and to test your ideas on yourself and others. During the course, we will discuss, criticise, analyse and present data. Within this seminar, you can only write your thesis in Polish!

Seminarium magisterskie

Seminarium magisterskie 2021/2022 - (WF.KPP-SM.I.1-3)

Prowadząca: dr Agnieszka Seweryn

Seminarium poświęcone będzie szeroko pojętej problematyce transferu kultury w przekładzie przy szczególnym uwzględnieniu takich aspektów jak:

- egzotyzacja vs. domestykacja, eksplicytacja;

- obecność i przekład nazw własnych w różnego rodzaju utworach;

- intertekstualność, nawiązania do różnych aspektów kultury źródłowej w utworach źródłowych;

-  humor w przekładzie.

Na zajęciach będziemy wspólnie zgłębiać, omawiać, oceniać oraz stosować w praktyce różne strategie tłumaczeniowe w oparciu o wybrane utwory (m.in. literackie – fragmenty prozy oraz poezji, teksty piosenek; prasowe – newsy prasowe i internetowe; użytkowe – materiały reklamowe, teksty turystyczne, przepisy kulinarne; fragmenty przekładu audiowizualnego – wersja napisowa, dubbing oraz wersja lektorska; przykłady lokalizacji gier wideo…), z którymi studenci będą zapoznawać się w trakcie seminarium lub z odpowiednim wyprzedzeniem przed danymi zajęciami. Zajęcia mają na celu rozwijanie kreatywności tłumacza oraz pogłębienie wiedzy z zakresu kultury źródłowej i docelowej.

Studenci będą zobowiązani do systematycznego aktywnego uczestnictwa w zajęciach oraz przeczytania i skomentowania wybranych utworów lub ich fragmentów.

W trakcie zajęć studenci dowiedzą się także, jak należy przygotować pracę magisterską: jak podzielić pracę na części, jak podejść do części teoretycznej oraz analitycznej pracy, jak przygotować przypisy i bibliografię, jak poprawnie formatować tekst itd.

Seminarium trwa w sumie 3 semestry (od semestru letniego 2021/22) i ma na celu przygotowanie studentów do napisania prac magisterskich o tematyce przekładoznawczej w następujących formatach: własny przekład z komentarzem autorskim, analiza porównawcza oryginału i przekładu/serii przekładów; praca analityczno-opisowa. Mile widziane tematu z zakresu analizy nazw własnych, przekładu audiowizualnego, lokalizacji gier wideo (ale nie tylko!).

W ramach seminarium możliwe jest pisanie prac dyplomowych w języku polskim oraz rosyjskim. Praca w języku angielskim jest możliwa pod warunkiem dodatkowego skonsultowania warstwy językowej tekstu z anglistą.

Socjologia przekładu. Profile współczesnych tłumaczy (Sociology of Translation. Contemporary Translator Profiles)

Prowadząca: dr hab. Maria Piotrowska, prof. UJ

Seminarium prowadzone będzie głównie w języku angielskim. Prace mgr można pisać po angielsku i po polsku.

Seminarium stawia istotne pytania dotyczące profilowania tłumaczenia i ról zawodowych, jakie obecnie pełnią tłumacze w różnych środowiskach. Socjologiczne uwarunkowania przekładu stanowią główny temat seminarium, a badania przekładoznawcze, które będą przygotowywać do napisania pracy magisterskiej, dotyczą współczesnych kontekstów, w których wykonywana jest praca tłumacza zawodowego, pośrednika językowego czy mediatora kulturowego. Prace mgr dotyczące socjologii przekładu mają charakter empiryczny lub krytyczno-opisowy i wykorzystują metody etnograficzne, takie jak studium przypadku, ankieta, wywiad i obserwacja. Na zajęciach seminaryjnych zastanowimy się między innymi nad tym, jak kształtują się różne profile tłumaczy i czy są one skorelowane z tradycyjnym rozumieniem tłumacza-humanisty-filologa.