Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Rekrutacja

Prowadzimy nabór do następujących grup językowych: angielska, francuska, hiszpańska, niemiecka, włoska, ukraińska.

Zasady przyjęcia na studia

Wymagania formalne: dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku filologicznym (studia I stopnia, studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie); w przypadku absolwentów kierunków niefilologicznych – pisemne potwierdzenie znajomości języka obcego na poziomie min. C1 lub adekwatny certyfikat językowy.

Rejestracja na stronie https://www.irk.uj.edu.pl/

 

Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe jest możliwe w terminie (tura dodatkowa do wybranych grup):

 • rozpoczęcie tury: 24 września 2023 roku godz. 12:00
 • zakończenie tury: 27 września 2023 roku godz. 12:00
 • ogłoszenie wyników kwalifikacji: 28 września 2023 roku
 • wpisy na studia: 30 września 2023 roku godz. 10:00 - 14:00
 • REJESTRACJA: irk.uj.edu.pl

Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe jest możliwe w terminie:

 • rozpoczęcie tury: 1 lipca 2023 roku (godz. 12:00)
 • zakończenie tury: 16 września 2023 roku (godz. 12:00)

wpis na studia: 22 i 23 września 2023 roku.

Al. Mickiewicza 9A, pok. 408, w godz. 10.00-14.00

 

Rekrutacja krok po kroku

Zarejestruj się na studia na stronie www.irk.uj.edu.pl

(znajdź właściwe studia podyplomowe, możesz wybrać specjalizacje:

a) tłumaczenia tekstów specjalistycznych

lub

b) tłumaczenia uwierzytelnione i środowiskowe 

lub

c) tłumaczenia ustne.

oraz wybierz właściwą grupę językową, czyli język obcy, który chcesz studiować.

Zasady zapisów

Kandydaci są zapisywani na studia w systemie IRK w kolejności według daty ostatecznego potwierdzenia zgłoszenia (kliknięcia przycisku „Potwierdź zgłoszenie”).

Warunkiem zapisu jest poprawność wczytanych do systemu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji.

Jeśli dokumenty nie są poprawne, potwierdzenie zgłoszenia zostanie cofnięte (ponieważ zgłoszenie nie zostało poprawnie złożone). Kandydat otrzyma informację od Wydziału Filologicznego o konieczności wczytania poprawnych dokumentów. Po wczytaniu poprawnych dokumentów kandydat ponownie potwierdza zgłoszenie. Obowiązuje data ostatniego potwierdzenia zgłoszenia.

Formularz zgłoszenia rekrutacyjnego

Na etapie składania zgłoszenia rekrutacyjnego w systemie kandydaci są zobowiązani do wczytania do systemu:

 • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 • w przypadku ukończenia studiów na innych kierunkach niż filologiczny właściwy dla wybranego języka studiów, kopii pisemnego potwierdzenia znajomości języka obcego na poziomie min. C1 lub adekwatnego certyfikatu językowego.

Ogłoszenie listy rankingowej (czyli ogłoszenie listy przyjętych) odbędzie się 20 września 2023. Informację otrzymasz przez system irk.

Wpis na studia

Kandydaci dokonują wpisu na studia w dniach od 22 i 23 września 2023 roku przedstawiając oryginały następujących dokumentów:

 • ankietę osobową wygenerowaną z systemu IRK,
 • do wglądu: oryginały dokumentów wczytanych do systemu IRK na etapie dokonywania zgłoszenia tj: dyplom ukończenia studiów wyższych oraz w przypadku ukończenia studiów na innych kierunkach niż filologiczny właściwy dla wybranego języka studiów, pisemne potwierdzenie znajomości języka obcego na poziomie min. C1 lub adekwatny certyfikat językowy.

Warunkiem przyjęcia na studia jest zawarcie z uczelnią umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (ze wzorem umowy można się zapoznać wcześniej na stronie: umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe) oraz wniesienie opłaty za pierwszy semestr studiów.

Zawarcie umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe, odbędzie się w dniu wpisu na studia.

Nie zapomnij wpisać się na studia podyplomowe! 

Powodzenia!

Download files
Rekrutacja na studia podyplomowe krok po kroku