Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Prowadzimy nabór do następujących grup językowych: angielska, francuska, hiszpańska, niemiecka, włoska.

Wymagania formalne: dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku filologicznym (studia I stopnia, studia II stopnia lub jednolite studia magisterskie);

w przypadku absolwentów kierunków niefilologicznych – pisemne potwierdzenie znajomości języka obcego na poziomie min. C1 lub adekwatny certyfikat językowy. 

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia zaczną się w połowie października 2023 r. i potrwają do połowy czerwca 2024 r.

Uwaga! w roku akademickim 2023/2024 przewidujemy prowadzenie zajęć w formie hybrydowej, tj. część zajęć będzie się odbywać zdalnie, a część w formie zjazdów.  Zajęcia w czasie zjazdów stacjonarnych będą się odbywać w soboty i niedziele, co kilka tygodni.

Czesne za całe studia wynosi 5600 zł. Płatne w dwóch ratach semestralnych. 

I rata 2800 zł (płatna 7 dni od daty wpisu)

II rata 2800 zł (płatna do 1 lutego 2024)

Rejestracja na studia odbywa się przez system https://irk.uj.edu.pl/

Specjalizacja: tłumaczenie tekstów specjalistycznych

Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe jest możliwe w terminie (tura dodatkowa do wybranych grup):

  • rozpoczęcie tury: 24 września 2023 roku godz. 12:00
  • zakończenie tury: 27 września 2023 roku godz. 12:00
  • ogłoszenie wyników kwalifikacji: 28 września 2023 roku
  • wpisy na studia: 30 września 2023 roku godz. 10:00 - 14:00
  • REJESTRACJA: irk.uj.edu.pl

 

Dokonywanie zgłoszeń na studia podyplomowe jest możliwe w terminie:

  • rozpoczęcie tury: 1 lipca 2023 roku (godz. 12:00)
  • zakończenie tury: 16 września 2023 roku (godz. 12:00)
  • wpis na studia: 22 i 23 września 2023 roku
  • Al. Mickiewicza 9A, pok. 408, w godz. 10.00-14.00

Kwalifikacja na studia rozpocznie się od momentu zgłoszenia na studia liczby kandydatów równej dolnemu limitowi przyjęć w danej grupie językowej.

WPISY NA STUDIA - osobiście lub za pomocą pełnomocnictwa.

Warunkiem przyjęcia na studia jest zawarcie z uczelnią umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe (ze wzorem umowy można się zapoznać wcześniej na stronie: umowa o warunkach odpłatności za studia podyplomowe) oraz wniesienie opłaty za pierwszy semestr studiów.

Zawarcie umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe, odbędzie się w dniu wpisu na studia.