Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

Kadra

W ramach Studiów Podyplomowych dla Tłumaczy współpracujemy z wybitnymi przekładoznawcami, ale przede wszystkim z tłumaczami-praktykami, aktywnymi na rynku tłumaczeniowym. Z naszymi słuchaczami dzielimy się praktyczną wiedzą oraz doświadczeniem. Poznajcie niektórych z naszych wykładowców:

Dr hab. Łucja Biel: językoznawczyni specjalizująca się w badaniach korpusowych i tłumaczeniach specjalistycznych z zakresu prawa unijnego, doktor habilitowana nauk humanistycznych, wykładowczyni w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

dr Artur Czesak: Dialektolog, leksykograf; zajmuje się leksyką i frazeologią współczesnego dyskursu publicznego, obecnymi tam innowacjami formalnymi i semantycznymi w świetle normy językowej oraz zmianami roli i sytuacji dialektów (zwłaszcza śląskiego i gwary podhalańskiej) na tle podobnych procesów w innych krajach słowiańskich.

Katarzyna Dereszowska: tłumacz przysięgły i konferencyjny języka włoskiego. Absolwentka wydziału Języków i Literatury Obcej Uniwersytetu w Bolonii oraz Studiów Podyplomowych dla Tłumaczy Konferencyjnych w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ, gdzie od 2005 r. prowadzi praktyczne zajęcia z zakresu technik tłumaczeń konferencyjnych i pisemnych (tłumaczenia uwierzytelnione, prawnicze, ekonomiczne i medyczne). Ma na swoim koncie kilkaset dniówek tłumaczeń konferencyjnych oraz tysiące stron tłumaczeń pisemnych z licznych dziedzin, w tym prawa, ekonomii, finansów, UE, medycyny i religioznawstwa.

dr Beata Drabik: adiunkt w Katedrze Teorii Komunikacji na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Podyplomowego Studium Retoryki UJ. Zainteresowania naukowe:  semantyka i pragmatyka mowy, grzeczność  językowa, retoryka, teoria komunikacji, komunikacja niewerbalna, język religijny i język prawa. 

Janusz Dubis: tłumacz specjalistycznych tekstów technicznych EN-PL; dyplom mgr inżyniera AGH, kursy zawodowe (kurs i uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej, kursy obsługi aparatury pomiarowej i interpretacji danych). Tłumaczenie specjalistycznych tekstów technicznych przy użyciu narzędzi CAT, weryfikacja tłumaczeń specjalistycznych, korekta merytoryczna tłumaczeń.

dr hab. Ewa Gumul: tłumacz i badacz przekładu, pracownik Uniwersytetu Ślaskiego od 1997 roku. Z wykształcenia anglista i iberysta. Autor i recenzent publikacji przekładoznawczych. Jej zainteresowania badawcze obejmują metodologię badań translatologicznych, procesy kognitywne i transformacje tekstowe w tłumaczeniu symultanicznym.

Dariusz Hanusiak: Magister filologii angielskiej UJ, od 2007 tłumacz pisemny i ustny języka angielskiego. Jako tłumacz pisemny współpracuje z europejskimi i amerykańskimi agencjami w zakresie tworzenia i weryfikacji przekładu dokumentów z dziedziny medycyny, farmacji i IT. Jako tłumacz ustny pracował na rozmaitych konferencjach w Polsce i w innych krajach Europy, głównie z dziedziny polityki regionalnej, gospodarki, rolnictwa, szkolnictwa dla podmiotów takich jak Bank Światowy, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich czy polskie koncerny energetyczne.

Aleksandra Hasior: asystent w Katedrze Iberystyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. Absolwentka Filologii Hiszpańskiej Uniwersytetu Śląskiego, studiów podyplomowych z zakresu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, pilotka wycieczek zagranicznych. Zawodowo zajmuje się tłumaczeniem pisemnym (głównie tekstów prawniczych i biznesowych) oraz korektą tłumaczeń. Tłumaczka audiowizualna, specjalizuje się w wersji lektorskiej.

dr Paloma Korycińska: adiunkt w Instytucie Studiów Informacyjnych UJ. Zainteresowania naukowe:  zachowania i potrzeby informacyjne tłumaczy, diagnostyka informacyjna organizacji, infobrokering, transfer innowacji.

dr Piotr Kuspys: tłumacz języka ukraińskiego i rosyjskiego; specjalizuje się w tłumaczeniach dyplomatycznych, naukowych, biznesowych i prawnych. Doktor nauk o polityce (stosunki prawnomiędzynarodowe). Autor poradnika Savoir-vivre: sztuka dyplomacji i dobrego tonu.

dr Katarzyna Liber-Kwiecińska: tłumaczka przysięgła i psycholożka (specjalizacja: psychologia sądowa oraz psychologia zdrowia i jakości życia), adiuntka w Katedrze Przekładoznawstwa UJ. Zainteresowania badawcze: etyka i praktyka tłumaczenia środowiskowego, rola tłumacza w ocenie wiarygodności zeznań oraz lingwistyczne kryteria oceny wiarygodności zeznań. Aktywnie działa na rzecz tłumaczy przysięgłych w Polsce.

dr Krzysztof Łoboda: asystent w Katedrze Przekładoznawstwa, tłumacz zawodowy od 2003 r. Przez kilka lat pracował jako etatowy tłumacz i weryfikator przekładu przepisów prawa, dokumentów urzędowych, materiałów internetowych i audiowizualnych instytucji i organów Unii Europejskiej oraz innych tekstów publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Kierownik i uczestnik zespołów tłumaczy zajmujących się lokalizacją oprogramowania użytkowego (m.in. Canon, IBM , Olympus, Siemens), gier (m.in. Electronic Arts, Sony Entertainment) i przekładem tekstów specjalistycznych.

Anna Mrzygłodzka: magister przekładoznawstwa, tłumacz języka angielskiego, specjalizuje się w tłumaczeniu tekstów z zakresu humanistyki, literatury, publicystyki. 

dr David Nieto-Rasiński: prawnik, filolog, tłumacz przysięgły języka hiszapańskiego, doktor nauk humanistycznych, latynoamerykanista. Absolwent podyplomowych studiów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, stypendysta Transregional Center for Democratic Studies Uniwersytetu New School w Nowym Jorku, członek dolnośląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, wykładowca podyplomowych studiów w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową, uczestnik projektu Komisji Europejskiej GARNET Network of Excellence: Global Governance, Regionalisation and Regulation: The Role of the EU, współautor podręczników do nauki j. hiszpańskiego „Arcoíris”, współpracownik projektu wsparcia przemian demokratycznych na Kubie czeskiej organizacji People in Need, w latach 2004-2005 dolnośląski koordynator festiwalu „Prawa człowieka w filmie”.

dr Marta Paleczna: tłumaczka przysięgła języka hiszpańskiego, doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo. Przez kilka lat pracowała jako tłumacz ustny dla hiszpańskojęzycznych zwiedzających na terenie Państwowego Muzeum Aschwitz-Birkenau w Oświęcimu oraz Kopalni Soli w Wieliczce. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim przekład ustny wykonywany na potrzeby branży turystycznej.

Ksymena Plater-Zyberk: magister filologii angielskiej i europeistyki UJ, absolwentka Studiów Podyplomowych dla Tłumaczy Konferencyjnych w Katedrze UNESCO UJ, gdzie od 2007 roku pracuje jako wykładowca. Uczestniczyła w licznych szkoleniach metodycznych i tłumaczeniowych organizowanych przez Komisję Europejską i AIIC, m.in. w Brukseli, Rzymie i Krakowie. Od 2006 roku czynna zawodowo jako tłumaczka konferencyjna i pisemna, współpracująca z wieloma organizacjami rządowymi i pozarządowymi, placówkami dyplomatycznymi oraz instytucjami nauki, biznesu i kultury. Tłumaczy zarówno podczas najważniejszych wydarzeń gospodarczych w Polsce, takich jak Forum Ekonomiczne w Krynicy, jak i podczas prestiżowych festiwali, m.in. Miłosza, Conrada, Muzyki Filmowej, Kultury Żydowskiej i Sacrum Profanum.   

dr hab. Maria Piotrowska, prof. UJ: tłumacz, nauczyciel i badacz przekładu, pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Przekładoznawstwa na Wydziale Filologicznym UJ, wicedyrektor Instytutu Językoznawstwa i Przekładoznawstwa,  przewodnicząca CTER, autor i recenzent publikacji przekładoznawczych. Zainteresowania badawcze:  przekładoznawstwo, metodyka i dydaktyka przekładu, tłumaczenie strategiczne (proces decyzyjny tłumacza), pragmatyka interkulturowa.

Wojciech Rynduch-Walecki: tłumacz przysięgły języka niemieckiego, akredytowany tłumacz Instytucji UE, członek Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych.

dr Weronika Sobita: Językoznawca i tłumaczka przysięgła. Od ponad 10 lat prowadzi aktywną praktykę w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych, a od 2009 roku posiada uprawnienia tłumacza przysięgłego. Ukończyła: filologię angielską na Uniwersytecie Jagiellońskim, studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa. Autorka artykułów poświeconych językowi prawniczemu oraz terminologii. Interesuje się stylistyką tekstów prawniczych i użytkowych w języku angielskim oraz zagadnieniami ustnego przekładu sądowego. Ma bogate doświadczenie dydaktyczne, w tym w zakresie szkolenia tłumaczy i adeptów zawodu tłumacza.

dr Caterina Squillace: adiunkt w Katedrze Przekładoznawstwa od 2008 r. Absolwentka Universitetu Degli Studi w Pizie, w którym ukończyła studia w 1991. Po uzyskaniu dyplomu magisterskiego zaczęła pracować jako tłumacz ustny i pisemny (z językiem rosyjskim i angielskim). Od 2002r. pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim; od samego początku połączyła pracę akademicką z licznymi doświadczeniami jako tłumacz ustny i pisemny, szczególnie w zakresie tekstów prawno-prawniczych oraz medycznych. W Katedrze prowadzi seminarium magisterskie jak i warsztaty tłumaczeniowe. Prowadzi badania w zakresie semiotyki, teorii literatury, lingwistyki tekstu, analizy dyskursu oraz semantyki kognitywnej. Zainteresowania o charakterze interdyscyplinarnej stosuje do badań o kulturze i przekładzie w zakresie języków słowiańskich, ze szczególną uwagą dla środkowo-wschodnich kultur Słowian. Interesuje się również przekładem intersemiotycznym.

dr Anna Trojnar: dwukrotna stypendystka DAAD (Universität Konstanz, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg), ukończyła studia podyplomowe w zakresie tłumaczeń i studia doktorskie z językoznawstwa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Od 2004 r. zajmuje się zawodowo tłumaczeniami, od 2006 r. prowadzi własną działalność gospodarczą w tym zakresie. Specjalizuje się w tłumaczeniach medycznych, jej praca magisterska i doktorska były poświęcone tekstom medycznym. Od kilku lat szczególne miejsce w jej pracy zajmują tłumaczenia dokumentacji z zakresu kardiologii dziecięcej.

dr hab. Joanna Warmuzińska-Rogóż: adiunkt w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Romanistka, politolożka, absolwentka studiów podyplomowych dla tłumaczy konferencyjnych w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ, z którą współpracuje od 2005 roku. Tłumacz przysięgły języka francuskiego. Naukowo zajmuje się literaturą quebecką oraz przekładem literackim. Obu obszarom poświęciła kilkadziesiąt artykułów naukowych oraz niedawno wydaną monografię ("Szkice o przekładzie literackim. Literatura rodem z Quebecu w Polsce", Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice: 2016).

Agnieszka Zarazka: Tłumacz ustny i pisemny języka włoskiego, zajmujący się głównie tłumaczeniami technicznymi i prawniczymi. Od 2005 roku wykładowca na Studiach dla Tłumaczy Konferencyjnych i Studiach dla Tłumaczy Tekstów Specjalistycznych w Katedrze do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową UJ.