Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Web Content Display Web Content Display

dr hab. Maria Piotrowska prof. UJ

Head of the Chair for Translation Studies

Head of the Chair for Translation Studies

e-mail
maria.piotrowska@uj.edu.pl

Head of the Chair for Translation Studies, sworn translator, author and reviewer of publications in the field of translation studies. As the founder and president of the Consortium for Translation Education Research/CTER, she promotes research into the vast field of translator education and acts for improvement in the methods of teaching translation as well as consolidating and verifying educational frameworks and curricula. She participates, among others, in the following projects: the European Graduate Placement Scheme and Global Partners in Education. She is also a Summer School Scholarship Committee member of the European Society for Translation Studies. Intercultural pragmatics, translation strategies and translation pedagogy are the main domains of her academic interest. She applies her research findings to training practice, which includes monograph lectures, MA seminars and various other courses.

Academic interests

 • przekładoznawstwo
 • metodyka i dydaktyka przekładu
 • tłumaczenie strategiczne (proces decyzyjny tłumacza)
 • pragmatyka interkulturowa

Projects

 • The European Graduate Placement Scheme (Europejski System Tłumaczeniowych Praktyk Zawodowych)
 • Global Partners in Education
 • Projekt terminologiczny CTER

Member of

 • EST - European Society for Translation Studies (Europejskie Stowarzyszenie Translatologiczne), Członek od 1995 r., obecnie członek komitetu Summer School Scholarship Committee.
 • Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej TERTIUM, Współzałożyciel i członek od 1995 r., obecnie członek Zarządu.
 • CTER - Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (Consortium for Translation Education Research) Założyciel w 2014 r. i przewodnicząca

Selected publications

 • Piotrowska, M. 2015. „Revisiting the Translator Competence in the 21st Century.” [w:] Constructing Translation Competence (red.) Paulina Pietrzak and Mikołaj Deckert. Łódź Studies in Language 39. Peter Lang. 13-27. ISBN 978-3-631-66167-3; E-ISBN 978-3-653-05760-7.
 • Piotrowska, M. 2014. „A Landscape with the Translator Figure.” [w:] From Sound to Meaning in Context. Studies in Honour of Piotr Ruszkiewicz (red.) Witalisz, Alicja. Text – Meaning – Context: Cracow Studies in English Language, Literature and Culture. 8. Peter Lang. 271-284. ISBN 978-3-631-64213-9.
 • Piotrowska, M. i Tyupa, S. (red.) 2014. Challenges in Translation Pedagogy. InTRAlinea. Thematic Issue 2014/6. ISSN 1827-000X, http://www.intralinea.org/
 • Piotrowska, M. 2013. „Action Research in Translation Studies. Self-Reflection in Translation Research Training.” Między Oryginałem a Przekładem. R. XIX. Nr 1/2 (19/20). Kraków: Księgarnia Akademicka. 153-169. ISSN 1689-9121; Wyd. elektroniczne: www.akademicka.pl/moap
 • Piotrowska, M. i Szczęsny, A. (red.) 2013. Między Oryginałem a Przekładem. Dydaktyka przekładu. R.XIX 2013, nr. 1/2 (19/20) Kraków: Księgarnia Akademicka. ISSN 1689-9121, www.akademicka.pl/moap
 • Piotrowska, M. i Dybiec-Gajer, J. 2012. Verba volant, scripta manent. How to write an M.A. thesis in Translation Studies. Krakow: Universitas. ISBN 97883-242-1753-3, Wydanie elektroniczne: ISBN 97883-242-1583-6, www.universitas.com.pl
 • Piotrowska, M. i Dybiec-Gajer, J. (red.) 2012. Język a komunikacja 30. Przekład – teorie, terminy, terminologia. Kraków: Tertium. ISBN 978-83-61678-36-6.
 • Piotrowska, M. 2012. „Methodological Value of Self-Reflection in Translator-Training. Student Empowerment.” [w:] Teaching Translation and Interpreting Skills in the 21st Century. (red.) J. Zehnalova, O. Molnar i M. Kubanek, Olomouc Modern Language Series. Palacky University Olomouc. 105-117. ISBN 978-80-244-3252-6. Wersja elektroniczna (http://tifo.upol.cz/TIFO2011_book.pdf) ISBN 978-80-244-3252-3.
 • Piotrowska, M., Czesak, A., Gomola, A. i Tyupa, S. (red.) 2012. Kompetencje tłumacza. Kraków: Tertium. ISBN 978-83-61678-52-6.
 • Piotrowska, M. (red.) 2010. Język a komunikacja 26. Tłumacz wobec problemów kulturowych. Kraków: Tertium. ISBN 978-83-61678-08-3.
 • Piotrowska, M. 2007. Proces decyzyjny tłumacza. Podstawy metodologii nauczania przekładu pisemnego. Prace monograficzne nr 481. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej. ISBN 978-83-7271-449-7.
 • Piotrowska, M. 2016. Proces decyzyjny tłumacza. Zarys metodyki nauczania przekładu. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 978-83-255-8156-5.
 • Piotrowska, M. 2002. A Compensational Model for Strategy and Techniques in Teaching Translation. Prace Monograficzne nr 343. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.  ISBN 83-7271-174-7.
 • Piotrowska, M. wyd. I 1997 / wyd. II 2003/ wyd. III 2010 / wyd. IV 2011.  Learning Translation - Learning the Impossible?  TAiWPN Universitas: Kraków. ISBN 83-7052-965-8 wyd. I ISBN 83-242-0039-8 wyd. II ISBN 97883-242-1301-6 wyd. III Wyd. elektroniczne: ISBN 97883-242-1499-0 www.universitas.com.pl

Pełna lista publikacji