Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Przekład pisemny

Studia z przekładoznawstwa to trwające dwa lata studia, których celem jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych wielojęzycznych specjalistów z branży tłumaczeń i lokalizacji oprogramowania. W ramach studiów przewidziano zajęcia praktyczne z przekładu specjalistycznego, audiowizualnego i komputerowych technologii tłumaczeniowych, staże w branży tłumaczeniowej oraz wykłady i zajęcia z metodologii badań kulturo- i przekładoznawczych. Z uwagi na zakres kształcenia kandydaci muszą posiadać znajomość dwóch języków obcych (w tym języka angielskiego na poziomie zaawansowanym), doskonałą znajomość języka polskiego oraz umiejętność obsługi komputera przynajmniej na poziomie podstawowym. 

Aby zapisać się na nasze studia, na stronie rekrutacji www.irk.uj.edu.pl należy wybrać kierunek przekładoznawstwo.

Przedmioty realizowane w ramach ścieżki kształcenia: przekład pisemny

 • tłumaczenie tekstów prasowych i turystycznych (język B i C)
 • tłumaczenie tekstów naukowych i ekonomicznych (język B i C)
 • tłumaczenie tekstów prawnych i prawniczych (język B i C)
 • zajęcia specjalizacyjne do wyboru (np. praca tłumacza przysięgłego, normy ISO w przekładzie i in.)
 • gramatyka i stylistyka języka polskiego
 • Intercultural pragmatics (przedmiot w języku angielskim)
 • English for translators
 • Introduction to Translation
 • seminarium magisterskie (w języku polskim lub angielskim)
 • pozyskiwanie informacji
 • językoznawcze aspekty przekładu
 • edycja i adiustacja tekstów
 • wykład monograficzny w zakresie badań przekładoznawczych
 • narzędzia CAT i postedycja
 • społeczne aspekty przekładu
 • tłumaczenie ustne
 • ochrona własności intelektualnej
 • moduł specjalistyczny (do wyboru): tłumaczenie środowiskowe/audiowizualne/konferencyjne/instytucjonalne