Studia podyplomowe dla tłumaczy - kontakt 2020/2021

Kontakt

Katedra Przekładoznawstwa

31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 9a

sekretariat, pok. 408

tel. (12) 663-43-82 (w godz. 10.00-14.00)

podyplomowe.katedra@uj.edu.pl