Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Informacje dla studentów

Podział na grupy

Słuchacze studiów podyplomowych są podzieleni na grupy wg. języków. Dodatkowo wewnątrz grup językowych mogą wystąpić podziały na podgrupy A i B.

 

 

Informacje organizacyjne

Uwaga! w roku akademickim 2022/2023 przewidujemy prowadzenie zajęć w formie hybrydowej, tj. część zajęć będzie się odbywać zdalnie, a część w formie zjazdów.  Zajęcia w czasie zjazdów stacjonarnych będą się odbywać w soboty i niedziele, co kilka tygodni.

Zajęcia stacjonarne rozpoczną się nie wcześniej niż w listopadzie 2022r.

Zajęcia zdalne - wykłady - rozpoczną się w soboty i w niedziele w drugiej połowie października 2022r. Dokładne daty podamy w terminie późniejszym.

Czesne za całe studia wynosi 4800 zł. Płatne w dwóch ratach semestralnych. 

I rata 2400 zł (płatna 7 dni od daty wpisu)

II rata 2400 zł (płatna do 1 lutego 2023)

Płatności

  1. Każdy student posiada INDYWIDUALNE konto do wpłaty czesnego. Numer konta otrzymają Państwo przy wpisie na studia. Termin płatności I raty – 7 dni od daty wpisu.
  2. Przy wpisie na studia każdy student otrzyma login i hasło potrzebne do zalogowania się w systemie USOS i PEGAZ – proszę nie wyrzucać tej kartki!