Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Przekład audiowizualny

Ścieżka kształcenia w zakresie przekładu audiowizualnego została stworzona z myślą o tych z Was, którzy swoją przyszłość wiążą z przemysłem audiowizualnym. Oferowane w ramach tej specjalności przedmioty, głownie warsztaty praktyczne, poprowadzą pracownicy Katedry oraz zaproszeni do współpracy specjaliści z branży AVT.

Aby zapisać się na nasze studia, na stronie rekrutacji www.irk.uj.edu.pl należy wybrać kierunek przekładoznawstwo.

Przedmioty realizowane w ramach ścieżki kształcenia: przekład audiowizualny

Przedmioty z zakresu przekładu audiowizualnego:

 • wprowadzenie do tłumaczenia audiowizualnego
 • lokalizacja gier i innych produktów AV
 • napisy filmowe i napisy dla niesłyszących
 • tłumaczenie audiowizualne z języka C  (wersja lektorska, dubbing, napisy, AD)
 • zajęcia specjalizacyjne [Wersja lektorska]
 • zajęcia specjalizacyjne [Dubbing i tłumaczenie piosenki filmowej oraz musicalowej]
 • moduł specjalistyczny: tłumaczenie audiowizualne: audiodeskrypcji

Przedmioty ogólnoprzekładowe:

 • tłumaczenie tekstów prasowych i turystycznych (język B i C)
 • tłumaczenie tekstów naukowych i ekonomicznych (język B i C)
 • gramatyka i stylistyka języka polskiego
 • Intercultural pragmatics (przedmiot w języku angielskim)
 • English for translators
 • Introduction to Translation
 • seminarium magisterskie (w języku polskim lub angielskim)
 • pozyskiwanie informacji
 • językoznawcze aspekty przekładu
 • edycja i adiustacja tekstów
 • społeczne aspekty przekładu
 • narzędzia CAT i postedycja
 • tłumaczenie ustne
 • ochrona własności intelektualnej